Skip to main content

TEXT 68

VERŠ 68

Tekstas

Verš

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyms

Synonyma

yaḥ — tas, kuris; idam — šią; paramam — pačią; guhyam — didžiausią paslaptį; mat — Mano; bhakteṣu — bhaktams; abhidhāsyati — aiškina; bhaktim — pasiaukojimo tarnystę; mayi — Man; parām — transcendentinę; kṛtvā — atlikdamas; mām — pas Mane; eva — tikrai; eṣyati — ateina; asaṁśayaḥ — be abejonės.

yaḥ — každý, kto; idam — toto; paramam — nanajvýš; guhyam — dôverné tajomstvo; mat — Moje; bhakteṣu — medzi oddanými; abhidhāsyati — vysvetľuje; bhaktim — oddaná služba; mayi — Mne; parām — transcendentálny; kṛtvā — urobiť; mām — Mne; eva — iste; eṣyati — príde; asaṁśayaḥ — nepochybne.

Translation

Překlad

Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktams, tyra pasiaukojimo tarnystė užtikrinta, ir galiausiai jis grįš pas Mane.

Tomu, kto toto najvyššie tajomstvo vysvetľuje oddaným, je zaručená čistá oddaná služba a nakoniec nepochybne dospeje ku Mne.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Paprastai patariama aptarti „Bhagavad-gītą“ tiktai su bhaktais, nes nebhaktai nesupras nei Kṛṣṇos, nei „Bhagavad-gītos“. Nepripažįstantieji Kṛṣṇos ir „Bhagavad-gītos“ tokių, kokie jie yra iš tikrųjų, neturėtų kaip jiems patinka aiškinti „Bhagavad-gītos“ ir taip daryti įžeidimus. „Bhagavad-gītą“ reikia aiškinti tiktai tiems, kas pasiruošę pripažinti Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Ši knyga yra skirta tiktai bhaktams, o ne spekuliatyviems filosofams. Tačiau kiekvienas, kuris nuoširdžiai mėgina pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, padarys pažangą pasiaukojimo veiklos srityje ir pasieks tyro pasiaukojimo būvį. Tokio tyro pasiaukojimo dėka jis būtinai grįš namo, atgal pas Dievą.

Všeobecne sa prijíma názor, aby sa učenie Bhagavad-gīty preberalo len medzi oddanými, pretože neoddaní nepochopia ani Kṛṣṇu, ani Bhagavad-gītu. Ten, kto neprijíma Kṛṣṇu takého, aký je, a kto neprijíma Bhagavad-gītu takú, aká je, by sa nemal pokúšať o výklad Bhagavad-gīty podľa vlastných rozmarov a dopúšťať sa tak priestupku. Bhagavad-gītā sa má vysvetľovať tým, ktorí sú ochotní prijať Kṛṣṇu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť. Je určená pre oddaných, a nie pre mentálnych špekulantov. No ten, kto sa úprimne snaží predložiť Bhagavad-gītu takú, aká je, pokročí v oddanej službe a dospeje do štádia čistej oddanosti. Vďaka takej čistej oddanosti sa nepochybne vráti späť domov, späť k Bohu.