Skip to main content

TEXT 68

VERSO 68

Tekstas

Texto

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyms

Sinônimos

yaḥ — tas, kuris; idam — šią; paramam — pačią; guhyam — didžiausią paslaptį; mat — Mano; bhakteṣu — bhaktams; abhidhāsyati — aiškina; bhaktim — pasiaukojimo tarnystę; mayi — Man; parām — transcendentinę; kṛtvā — atlikdamas; mām — pas Mane; eva — tikrai; eṣyati — ateina; asaṁśayaḥ — be abejonės.

yaḥ — qualquer um que; idam — este; paramam — o mais; guhyam — segredo confidencial; mat — de Mim; bhakteṣu — entre os devotos; abhidhāsyati — explica; bhaktim — o serviço devocional; mayi — a Mim; parām — transcendental; kṛtvā — fazendo; mām — a Mim; eva — decerto; eṣyati — vem; asaṁśayaḥ — sem dúvida.

Translation

Tradução

Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktams, tyra pasiaukojimo tarnystė užtikrinta, ir galiausiai jis grįš pas Mane.

Para aquele que explica aos devotos este segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, e no final, ele voltará a Mim.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: Paprastai patariama aptarti „Bhagavad-gītą“ tiktai su bhaktais, nes nebhaktai nesupras nei Kṛṣṇos, nei „Bhagavad-gītos“. Nepripažįstantieji Kṛṣṇos ir „Bhagavad-gītos“ tokių, kokie jie yra iš tikrųjų, neturėtų kaip jiems patinka aiškinti „Bhagavad-gītos“ ir taip daryti įžeidimus. „Bhagavad-gītą“ reikia aiškinti tiktai tiems, kas pasiruošę pripažinti Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Ši knyga yra skirta tiktai bhaktams, o ne spekuliatyviems filosofams. Tačiau kiekvienas, kuris nuoširdžiai mėgina pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, padarys pažangą pasiaukojimo veiklos srityje ir pasieks tyro pasiaukojimo būvį. Tokio tyro pasiaukojimo dėka jis būtinai grįš namo, atgal pas Dievą.

Em geral, é aconselhável que o Bhagavad-gītā seja comentado só entre os devotos, pois aqueles que não são devotos não entenderão nem Kṛṣṇa nem o Bhagavad-gītā. Aqueles que não aceitam Kṛṣṇa como Ele é nem o Bhagavad-gītā como ele é, não devem tentar fornecer explicações caprichosas sobre o Bhagavad-gītā, evitando, então, tornarem-se ofensores. O Bhagavad-gītā deve ser explicado a pessoas que estão dispostas a aceitar Kṛṣṇa como a Suprema Personalidade de Deus. É um tema só para os devotos e não para os especuladores filosóficos. Entretanto, qualquer um que tentar sinceramente apresentar o Bhagavad-gītā como ele é avançará em atividades devocionais e levará uma vida num estado devocional puro. Como resultado dessa devoção pura, ele com certeza voltará ao lar, de volta ao Supremo.