Skip to main content

TEXT 68

第68節

Tekstas

テキスト

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyms

Synonyms

yaḥ — tas, kuris; idam — šią; paramam — pačią; guhyam — didžiausią paslaptį; mat — Mano; bhakteṣu — bhaktams; abhidhāsyati — aiškina; bhaktim — pasiaukojimo tarnystę; mayi — Man; parām — transcendentinę; kṛtvā — atlikdamas; mām — pas Mane; eva — tikrai; eṣyati — ateina; asaṁśayaḥ — be abejonės.

yaḥ — であるものは誰でも; idam — この; paramam — 最も; guhyam— 内密な神秘; mat — 私の; bhakteṣu — 献身者の間で; abhidhāsyati — 説明する; bhaktim — 献身奉仕; mayi — 私に; parām — 超越的な; kṛtvā —行って; mām — 私に; eva — 必ず; eṣyati — 来る;asaḿśayaḥ — 疑いもなく

Translation

Translation

Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktams, tyra pasiaukojimo tarnystė užtikrinta, ir galiausiai jis grįš pas Mane.

この至上の神秘を献身者に説明する者には純粋な献身奉仕が保証され、そのような者は最終的に私のもとに帰ることができる。

Purport

Purport

KOMENTARAS: Paprastai patariama aptarti „Bhagavad-gītą“ tiktai su bhaktais, nes nebhaktai nesupras nei Kṛṣṇos, nei „Bhagavad-gītos“. Nepripažįstantieji Kṛṣṇos ir „Bhagavad-gītos“ tokių, kokie jie yra iš tikrųjų, neturėtų kaip jiems patinka aiškinti „Bhagavad-gītos“ ir taip daryti įžeidimus. „Bhagavad-gītą“ reikia aiškinti tiktai tiems, kas pasiruošę pripažinti Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Ši knyga yra skirta tiktai bhaktams, o ne spekuliatyviems filosofams. Tačiau kiekvienas, kuris nuoširdžiai mėgina pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, padarys pažangą pasiaukojimo veiklos srityje ir pasieks tyro pasiaukojimo būvį. Tokio tyro pasiaukojimo dėka jis būtinai grįš namo, atgal pas Dievą.

一般に『バガヴァッド・ギーター』の議論は献身者の間ですることが薦められている。非献身者はクリシュナも『バガヴァッド・ギーター』も理解できないからである。クリシュナや『バガヴァッド・ギーター』をありのままに受け入れない者が『バガヴァッド・ギーター』の恣意的な解説をしてはならない。侮辱になるからである。『バガヴァッド・ギーター』はクリシュナをバガヴァーンとして受け入れる人にだけ説明されるべきである。『バガヴァッド・ギーター』は献身者のためのものであり、哲学者の思索のためのものではない。しかし『バガヴァッド・ギーター』をありのままに提示しようとする者は、献身的活動の中で向上し、純粋な献身奉仕の段階に到達する。純粋な献身奉仕の糖采として、そのような献身者は本来の故郷バガヴァーソのもとに帰ることができる。