Skip to main content

TEXT 68

TEXT 68

Tekstas

Tekst

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyms

Synonyms

yaḥ — tas, kuris; idam — šią; paramam — pačią; guhyam — didžiausią paslaptį; mat — Mano; bhakteṣu — bhaktams; abhidhāsyati — aiškina; bhaktim — pasiaukojimo tarnystę; mayi — Man; parām — transcendentinę; kṛtvā — atlikdamas; mām — pas Mane; eva — tikrai; eṣyati — ateina; asaṁśayaḥ — be abejonės.

yaḥ — enhver, der; idam — denne; paramam — mest; guhyam — fortrolige hemmelighed; mat-bhakteṣu — for Mine hengivne; abhidhāsyati — vil forklare; bhaktim — hengiven tjeneste; mayi — til Mig; parām — transcendental; kṛtvā — idet han udfører; mām — til Mig; eva — afgjort; eṣyati — han vil komme; asaṁśayaḥ — uden tvivl.

Translation

Translation

Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktams, tyra pasiaukojimo tarnystė užtikrinta, ir galiausiai jis grįš pas Mane.

Den, der forklarer denne største af alle hemmeligheder for de hengivne, garanteres ren hengiven tjeneste, og til sidst vender han tilbage til Mig.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Paprastai patariama aptarti „Bhagavad-gītą“ tiktai su bhaktais, nes nebhaktai nesupras nei Kṛṣṇos, nei „Bhagavad-gītos“. Nepripažįstantieji Kṛṣṇos ir „Bhagavad-gītos“ tokių, kokie jie yra iš tikrųjų, neturėtų kaip jiems patinka aiškinti „Bhagavad-gītos“ ir taip daryti įžeidimus. „Bhagavad-gītą“ reikia aiškinti tiktai tiems, kas pasiruošę pripažinti Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Ši knyga yra skirta tiktai bhaktams, o ne spekuliatyviems filosofams. Tačiau kiekvienas, kuris nuoširdžiai mėgina pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, padarys pažangą pasiaukojimo veiklos srityje ir pasieks tyro pasiaukojimo būvį. Tokio tyro pasiaukojimo dėka jis būtinai grįš namo, atgal pas Dievą.

FORKLARING: Normalt bliver det tilrådet kun at diskutere Bhagavad- gītā blandt hengivne, for de, der ikke er hengivne, kan hverken forstå Kṛṣṇa eller Bhagavad-gītā. De, der ikke accepterer Kṛṣṇa, som Han er, og Bhagavad-gītā, som den er, bør ikke forklare Bhagavad-gītā efter forgodtbefindende og på den måde begå forseelser. Bhagavad-gītā skal forklares for dem, der er rede til at acceptere Kṛṣṇa som Guddommens Højeste Personlighed. Det er et emne, der er forbeholdt de hengivne, og det er ikke for filosofiske spekulanter. Men alle, der oprigtigt forsøger at forklare Bhagavad-gītā, som den er, avancerer i hengiven tjeneste og når til det rene hengivne livsstadie. Som følge af en sådan ren hengivenhed kan man være sikker på at vende hjem, tilbage til Guddommen.