Skip to main content

TEXT 68

TEXT 68

Tekstas

Verš

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Synonyms

Synonyma

yaḥ — tas, kuris; idam — šią; paramam — pačią; guhyam — didžiausią paslaptį; mat — Mano; bhakteṣu — bhaktams; abhidhāsyati — aiškina; bhaktim — pasiaukojimo tarnystę; mayi — Man; parām — transcendentinę; kṛtvā — atlikdamas; mām — pas Mane; eva — tikrai; eṣyati — ateina; asaṁśayaḥ — be abejonės.

yaḥ — každý, kdo; idam — toto; paramam — nanejvýš; guhyam — důvěrné tajemství; mat — Mými; bhakteṣu — mezi oddanými; abhidhāsyati — vykládá; bhaktim — oddanou službu; mayi — Mně; parām — transcendentální; kṛtvā — konající; mām — ke Mně; eva — jistě; eṣyati — dospěje; asaṁśayaḥ — bez pochyby.

Translation

Překlad

Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia bhaktams, tyra pasiaukojimo tarnystė užtikrinta, ir galiausiai jis grįš pas Mane.

Ten, kdo toto největší tajemství vyjevuje oddaným, má zaručeno dosažení čisté oddané služby a nakonec se vrátí ke Mně.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Paprastai patariama aptarti „Bhagavad-gītą“ tiktai su bhaktais, nes nebhaktai nesupras nei Kṛṣṇos, nei „Bhagavad-gītos“. Nepripažįstantieji Kṛṣṇos ir „Bhagavad-gītos“ tokių, kokie jie yra iš tikrųjų, neturėtų kaip jiems patinka aiškinti „Bhagavad-gītos“ ir taip daryti įžeidimus. „Bhagavad-gītą“ reikia aiškinti tiktai tiems, kas pasiruošę pripažinti Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu. Ši knyga yra skirta tiktai bhaktams, o ne spekuliatyviems filosofams. Tačiau kiekvienas, kuris nuoširdžiai mėgina pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, padarys pažangą pasiaukojimo veiklos srityje ir pasieks tyro pasiaukojimo būvį. Tokio tyro pasiaukojimo dėka jis būtinai grįš namo, atgal pas Dievą.

Obecně je doporučeno, aby se Bhagavad-gītā probírala pouze mezi oddanými, neboť neoddaní neporozumí ani jí, ani Kṛṣṇovi. Ten, kdo neuznává Kṛṣṇu a Bhagavad-gītu tak, jak jsou, by se neměl snažit vykládat Bhagavad-gītu podle svých rozmarů a dopouštět se tím přestupků. Bhagavad-gītā má být vysvětlována těm, kdo jsou ochotní uznat, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Je určena pouze oddaným, nikoliv různým spekulantům. Každý, kdo se však upřímně snaží podat Bhagavad-gītu takovou, jaká je, bude dosahovat pokroku v činnostech patřících k oddané službě a dospěje do stavu čisté oddanosti. Ta mu zaručí návrat domů, zpátky k Bohu.