Skip to main content

TEXT 67

TEXT 67

Tekstas

Tekst

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati
idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyms

Synonyms

idam — tai; te — tavo; na — niekada; atapaskāya — nėra asketiškas; na — niekada; abhaktāya — nebhaktui; kadācana — bet kuriuo metu; na — niekada; ca — taip pat; aśuśrūṣave — tam, kuris neatlieka pasiaukojimo tarnystės; vācyam — turi būti sakoma; na — niekada; ca — taip pat; mām — Man; yaḥ — tas, kuris; abhyasūyati — yra pavydus.

idam — seda; te — sinu poolt; na — mitte kunagi; atapaskāya — sellele, kes ei soorita askeese; na — mitte kunagi; abhaktāya — sellele, kes pole pühendunu; kadācana — ükskõik, millal; na — mitte kunagi; ca — samuti; aśuśrūṣave — sellele, kes ei ole rakendanud end pühendunud teenimisse; vācyam — rääkida; na — mitte kunagi; ca — samuti; mām — Minu suhtes; yaḥ — igaüks, kes; abhyasūyati — on kade.

Translation

Translation

Šio slaptingo žinojimo nereikia atskleisti tam, kuris nėra susilaikęs, nėra Man pasišventęs ir su pasiaukojimu Man netarnauja, o taip pat tam, kuris pavydi Man.

Neid salajasi teadmisi ei tohi kunagi selgitada neile, kes ei soorita askeese ega pühendunud teenimist ega ole pühendunud, ega ka mitte neile, kes Mind kadestavad.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Ši visų slaptingiausio žinojimo dalis neturi būti atskleista tiems, kurie neatliko religinio proceso askezių, kurie niekada nemėgino atlikti Kṛṣṇai skirtos pasiaukojimo tarnystės, nepatarnavo tyram bhaktui, ir ypač tiems, kurie Kṛṣṇą laiko paprasčiausia istorine asmenybe ar pavydi Jam didybės. Kartais net demoniški asmenys, pavydintys Kṛṣṇai ir visiškai kitaip jį garbinantys, imasi savaip aiškinti „Bhagavad-gītą“, siekdami iš to naudos, tačiau tas, kas iš tiesų nori suvokti Kṛṣṇą, tokių komentarų privalo vengti. Tikroji „Bhagavad-gītos“ prasmė juslinių malonumų siekiantiems žmonėms nesuvokiama. Net ir tas, kuris suvaldė savo jusles ir griežtai laikosi Vedų raštų nurodymų, bet nėra Viešpaties bhaktas, negali suprasti Kṛṣṇos. Negali Kṛṣṇos pažinti ir tie, kas dedasi bhaktais, bet neatlieka Kṛṣṇos sąmonės veiklos. Nemažai žmonių pavydi Kṛṣṇai, nes „Bhagavad- gītoje“ Jis paaiškino, kad Jis – Aukščiausiasis ir kad nieko nėra aukščiau Jo ir niekas Jam neprilygsta. Daug kas to pavydi Kṛṣṇai. Tokiems pavyduoliams nereikia persakinėti „Bhagavad-gītos“, nes jie nieko nesupras. Netikintieji negali suprasti „Bhagavad-gītos“ ir Kṛṣṇos. Nesuvokus Kṛṣṇos taip, kaip Jį aiškina autoritetas, tyras bhaktas, nereikėtų net ir mėginti komentuoti „Bhagavad-gītos“.

Neid kõige salajasemaid teadmisi ei tohi jagada neile, kes ei ole läbi teinud religioosseid askeese, kes pole kunagi üritanud teenida Jumalat pühendunult ning Kṛṣṇa teadvuses, ning eriti neile, kes pole teeninud puhast pühendunut. Kindlasti mitte ka neile, kes peavad Kṛṣṇat üksnes üheks ajalooliseks isiksuseks või neile, kes kadestavad Tema võimsust. Siiski võime me vahel näha, et isegi Kṛṣṇat kadestavad deemonlikud inimesed teenivad Kṛṣṇat väärastunud moel, võttes „Bhagavad-gītā" selgitamise endale elukutseks ning selgitades seda nii nagu neile meeldib, teenides sellega raha. Kuid igaüks, kes soovib tõesti Kṛṣṇat mõista, peab selliseid „Bhagavad-gītā" kommentaare vältima. Meelelisi naudinguid ihaldav inimene „Bhagavad- gītā" tegelikku tähendust mõista ei suuda. Isegi kui inimene ei ihalda meelelisi naudinguid ning järgib vedalikes pühakirjades antud juhendusi, ei suuda ta mõista Kṛṣṇat, kui ta ei ole Tema pühendunu. Ning isegi siis, kui ta esitab end Kṛṣṇa pühendununa, kuid ei ole tegelikult hõivatud tegevustega Kṛṣṇa teadvuses, ei suuda ta Kṛṣṇat mõista. Kṛṣṇat kadestavad paljud, kuna Ta kinnitas „Bhagavad-gītās", et Ta on Kõigekõrgem ning seetõttu pole ka kedagi, kes oleks Temaga võrdne või Temast võimsam. Kṛṣṇa peale on paljud kadedad. Sellistele inimestele ei tohiks „Bhagavad-gītāt" jutustada, sest nad ei mõista seda. Pole võimalik, et „Bhagavad-gītāt" ja Kṛṣṇat suudaksid mõista uskmatud. Mõistmata Kṛṣṇat puhta pühendunu autoriteetsusele toetudes, ei tohiks keegi püüda „Bhagavad-gītāt" kommenteerida.