Skip to main content

TEXT 67

TEXT 67

Tekstas

Texto

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati
idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyms

Palabra por palabra

idam — tai; te — tavo; na — niekada; atapaskāya — nėra asketiškas; na — niekada; abhaktāya — nebhaktui; kadācana — bet kuriuo metu; na — niekada; ca — taip pat; aśuśrūṣave — tam, kuris neatlieka pasiaukojimo tarnystės; vācyam — turi būti sakoma; na — niekada; ca — taip pat; mām — Man; yaḥ — tas, kuris; abhyasūyati — yra pavydus.

idam — esto; te — por ti; na — nunca; atapaskāya — a aquel que no es austero; na — nunca; abhaktāya — a aquel que no es devoto; kadācana — en cualquier momento; na — nunca; ca — también; aśuśrūṣave — a aquel que no está dedicado al servicio devocional; vācyam — ser hablado; na — nunca; ca — también; mām — de Mí; yaḥ — cualquiera que; abhyasūyati — está envidioso.

Translation

Traducción

Šio slaptingo žinojimo nereikia atskleisti tam, kuris nėra susilaikęs, nėra Man pasišventęs ir su pasiaukojimu Man netarnauja, o taip pat tam, kuris pavydi Man.

Este conocimiento confidencial nunca se les debe explicar a aquellos que no son austeros, o devotos, o que no están dedicados al servicio devocional, ni a alguien que está envidioso de Mí.

Purport

Significado

KOMENTARAS: Ši visų slaptingiausio žinojimo dalis neturi būti atskleista tiems, kurie neatliko religinio proceso askezių, kurie niekada nemėgino atlikti Kṛṣṇai skirtos pasiaukojimo tarnystės, nepatarnavo tyram bhaktui, ir ypač tiems, kurie Kṛṣṇą laiko paprasčiausia istorine asmenybe ar pavydi Jam didybės. Kartais net demoniški asmenys, pavydintys Kṛṣṇai ir visiškai kitaip jį garbinantys, imasi savaip aiškinti „Bhagavad-gītą“, siekdami iš to naudos, tačiau tas, kas iš tiesų nori suvokti Kṛṣṇą, tokių komentarų privalo vengti. Tikroji „Bhagavad-gītos“ prasmė juslinių malonumų siekiantiems žmonėms nesuvokiama. Net ir tas, kuris suvaldė savo jusles ir griežtai laikosi Vedų raštų nurodymų, bet nėra Viešpaties bhaktas, negali suprasti Kṛṣṇos. Negali Kṛṣṇos pažinti ir tie, kas dedasi bhaktais, bet neatlieka Kṛṣṇos sąmonės veiklos. Nemažai žmonių pavydi Kṛṣṇai, nes „Bhagavad- gītoje“ Jis paaiškino, kad Jis – Aukščiausiasis ir kad nieko nėra aukščiau Jo ir niekas Jam neprilygsta. Daug kas to pavydi Kṛṣṇai. Tokiems pavyduoliams nereikia persakinėti „Bhagavad-gītos“, nes jie nieko nesupras. Netikintieji negali suprasti „Bhagavad-gītos“ ir Kṛṣṇos. Nesuvokus Kṛṣṇos taip, kaip Jį aiškina autoritetas, tyras bhaktas, nereikėtų net ir mėginti komentuoti „Bhagavad-gītos“.

A las personas que no se han sometido a las austeridades del proceso religioso, que nunca han tratado de realizar servicio devocional con conciencia de Kṛṣṇa, que no han atendido a un devoto puro, y, especialmente, que piensan en Kṛṣṇa solo como una personalidad histórica o que están envidiosas de la grandeza de Kṛṣṇa, no se les debe comunicar esta parte sumamente confidencial del conocimiento. Sin embargo, a veces se observa que incluso personas demoníacas que están envidiosas de Kṛṣṇa, que adoran a Kṛṣṇa de otra manera, adoptan la profesión de explicar el Bhagavad-gītā de un modo diferente, para hacer dinero, pero cualquiera que realmente desee entender a Kṛṣṇa, debe evitar esa clase de comentarios que se le hacen al Bhagavad-gītā. En realidad, el propósito del Bhagavad-gītā no lo pueden entender aquellos que son sensuales. Incluso si alguien no es sensual sino que más bien está siguiendo estrictamente las disciplinas que se estipulan en las Escrituras védicas, si no es devoto, tampoco puede entender a Kṛṣṇa. E incluso si uno se hace pasar por devoto de Kṛṣṇa pero no está dedicado a actividades conscientes de Kṛṣṇa, tampoco puede entender a Kṛṣṇa. Hay muchas personas que envidian a Kṛṣṇa porque Él ha explicado en el Bhagavad-gītā que es el Supremo y que no hay nada por encima de Él ni igual a Él. Hay muchas personas que están envidiosas de Kṛṣṇa. A ellas no se les debe hablar del Bhagavad-gītā, ya que no lo pueden entender. No hay ninguna posibilidad de que las personas infieles entiendan el Bhagavad-gītā y a Kṛṣṇa. Si uno no entiende a Kṛṣṇa sobre la base de la autoridad de un devoto puro, no debe tratar de comentar el Bhagavad-gītā.