Skip to main content

TEXT 67

TEXT 67

Tekstas

Tekst

idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati
idaṁ te nātapaskāya
nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ
na ca māṁ yo ’bhyasūyati

Synonyms

Synonyms

idam — tai; te — tavo; na — niekada; atapaskāya — nėra asketiškas; na — niekada; abhaktāya — nebhaktui; kadācana — bet kuriuo metu; na — niekada; ca — taip pat; aśuśrūṣave — tam, kuris neatlieka pasiaukojimo tarnystės; vācyam — turi būti sakoma; na — niekada; ca — taip pat; mām — Man; yaḥ — tas, kuris; abhyasūyati — yra pavydus.

idam — denne; te — af dig; na — aldrig; atapaskāya — til den, der ikke er asketisk; na — aldrig; abhaktāya — til den, der ikke er en hengiven; kadācana — på noget tidspunkt; na — aldrig; ca — heller; aśuśrūṣave — til den, der ikke er engageret i hengiven tjeneste; vācyam — må forklares; na — aldrig; ca — heller; mām — på Mig; yaḥ — til nogen, der; abhyasūyati — er misundelig.

Translation

Translation

Šio slaptingo žinojimo nereikia atskleisti tam, kuris nėra susilaikęs, nėra Man pasišventęs ir su pasiaukojimu Man netarnauja, o taip pat tam, kuris pavydi Man.

Denne fortrolige viden må aldrig forklares for dem, der ikke er asketiske, hengivne eller engageret i hengiven tjeneste, og heller ikke for den, der er misundelig på Mig.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Ši visų slaptingiausio žinojimo dalis neturi būti atskleista tiems, kurie neatliko religinio proceso askezių, kurie niekada nemėgino atlikti Kṛṣṇai skirtos pasiaukojimo tarnystės, nepatarnavo tyram bhaktui, ir ypač tiems, kurie Kṛṣṇą laiko paprasčiausia istorine asmenybe ar pavydi Jam didybės. Kartais net demoniški asmenys, pavydintys Kṛṣṇai ir visiškai kitaip jį garbinantys, imasi savaip aiškinti „Bhagavad-gītą“, siekdami iš to naudos, tačiau tas, kas iš tiesų nori suvokti Kṛṣṇą, tokių komentarų privalo vengti. Tikroji „Bhagavad-gītos“ prasmė juslinių malonumų siekiantiems žmonėms nesuvokiama. Net ir tas, kuris suvaldė savo jusles ir griežtai laikosi Vedų raštų nurodymų, bet nėra Viešpaties bhaktas, negali suprasti Kṛṣṇos. Negali Kṛṣṇos pažinti ir tie, kas dedasi bhaktais, bet neatlieka Kṛṣṇos sąmonės veiklos. Nemažai žmonių pavydi Kṛṣṇai, nes „Bhagavad- gītoje“ Jis paaiškino, kad Jis – Aukščiausiasis ir kad nieko nėra aukščiau Jo ir niekas Jam neprilygsta. Daug kas to pavydi Kṛṣṇai. Tokiems pavyduoliams nereikia persakinėti „Bhagavad-gītos“, nes jie nieko nesupras. Netikintieji negali suprasti „Bhagavad-gītos“ ir Kṛṣṇos. Nesuvokus Kṛṣṇos taip, kaip Jį aiškina autoritetas, tyras bhaktas, nereikėtų net ir mėginti komentuoti „Bhagavad-gītos“.

FORKLARING: Personer, der ikke har gennemgået den religiøse proces’ selvdiscipliner, der aldrig har forsøgt sig med hengiven tjeneste til Kṛṣṇa, der ikke har tjent en ren hengiven, og især dem, der kun er bevidste om Kṛṣṇa som en historisk personlighed, eller som er misundelige på Kṛṣṇas storhed, må ikke fortælles denne mest fortrolige del af al viden. Imidlertid forekommer det, at selv dæmoniske personer, der er misundelige på Kṛṣṇa og tilbeder Kṛṣṇa på deres egen måde, gør det til deres levevej at fortolke Bhagavad-gītā på en anden måde for at tjene penge på det, men alle, der virkelig ønsker at forstå Kṛṣṇa, må undgå den slags forklaringer af Bhagavad-gītā. I virkeligheden er Bhagavad- gītās formål ikke forståeligt for dem, der er sanselige. Selv om man ikke er sanselig, men strengt følger de discipliner, der anvises i de vediske skrifter, kan man heller ikke forstå Kṛṣṇa, hvis man ikke er en hengiven. Og selv om man giver sig ud for at være Kṛṣṇas hengivne, men ikke er engageret i Kṛṣṇa-bevidste aktiviteter, kan man heller ikke forstå Kṛṣṇa. Mange personer misunder Kṛṣṇa, fordi Han har forklaret i Bhagavad- gītā, at Han er den Højeste, og at intet kan måle sig med Ham eller overgå Ham. Der er mange personer, der er misundelige på Kṛṣṇa. Den slags mennesker bør ikke høre Bhagavad-gītā, for de kan ikke forstå den. Det kan slet ikke lade sig gøre for ikke-troende personer at forstå Bhagavad-gītā og Kṛṣṇa, og man bør ikke give sig af med at kommentere Bhagavad-gītā uden at have en ren hengiven som kilde i sin forståelse af Kṛṣṇa.