Skip to main content

TEXT 11

VERSO 11

Tekstas

Texto

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate

Synonyms

Sinônimos

na — niekada; hi — tikrai; deha-bhṛtā — įkūnytam; śakyam — įmanoma; tyaktum — atsižadėti; karmāṇi — veiklos; aśeṣataḥ — visiškai; yaḥ — kuris; tu — tačiau; karma — darbo; phala — rezultatų; tyāgī — atsižadėjęs; saḥ — jis; tyāgī — atsižadėjęs; iti — taip; abhidhīyate — yra sakoma.

na — nunca; hi — decerto; deha-bhṛtā — pelo corporificado; śakyam — é possível; tyaktum — ser renunciado; karmāṇi — atividades; aśeṣataḥ — completamente; yaḥ — qualquer um que; tu — mas; karma — de trabalho; phala — do resultado; tyāgī — o renunciante; saḥ — ele; tyāgī — o renunciante; iti — assim; abhidhīyate — diz-se.

Translation

Tradução

Juk išties visiškai atsisakyti veiklos įkūnytai būtybei neįmanoma. Todėl sakoma, jog kas atsižada savo veiklos vaisių, tas iš tiesų yra atsižadėjęs.

De fato, é impossível para um ser encarnado renunciar a todas as atividades. Mas aquele que renuncia aos frutos da ação, diz-se que ele renunciou de verdade.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: „Bhagavad-gītoje“ sakoma, kad nieko neveikti neįmanoma. Todėl tas, kas dirba dėl Kṛṣṇos ir nesinaudoja savo veiklos rezultatais, bet viską aukoja Kṛṣṇai, iš tiesų yra atsižadėjęs. Daugelis Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos narių įtemptai dirba įstaigose, gamyklose ar kitur ir visą uždarbį aukoja bendrijai. Tokios iškilnios sielos iš tikrųjų jau yra sannyāsiai, atsižadėję pasaulio. Posmas aiškiai nurodo, kaip atsižadėti veiklos vaisių ir vardan ko tai reikia daryti.

Diz-se no Bhagavad-gītā que em tempo algum pode alguém abandonar o trabalho. Portanto, aquele que trabalha para Kṛṣṇa e não desfruta os resultados fruitivos, que oferece tudo a Kṛṣṇa, é um verdadeiro renunciante. Há muitos membros da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna que trabalham mui arduamente em seu escritório ou na fábrica ou em algum outro lugar, e tudo o que ganham eles dão para a Sociedade. Essas almas tão elevadas são sannyāsīs de verdade e estão situadas na ordem de vida renunciada. Aqui se esboça claramente como se renuncia aos frutos do trabalho e com que propósito deve-se renunciar aos frutos.