Skip to main content

TEXT 11

11. VERS

Tekstas

Szöveg

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate

Synonyms

Szó szerinti jelentés

na — niekada; hi — tikrai; deha-bhṛtā — įkūnytam; śakyam — įmanoma; tyaktum — atsižadėti; karmāṇi — veiklos; aśeṣataḥ — visiškai; yaḥ — kuris; tu — tačiau; karma — darbo; phala — rezultatų; tyāgī — atsižadėjęs; saḥ — jis; tyāgī — atsižadėjęs; iti — taip; abhidhīyate — yra sakoma.

na – sohasem; hi – bizony; deha-bhṛtā – a megtestesült által; śakyam – lehetséges; tyaktum – elkerülni; karmāṇi – a tetteket; aśeṣataḥ – valamennyit; yaḥ – aki; tu – de; karma – a tett; phala – eredményéről; tyāgī – lemondó; saḥ – ő; tyāgī – a lemondó; iti – így; abhidhīyate – mondják.

Translation

Fordítás

Juk išties visiškai atsisakyti veiklos įkūnytai būtybei neįmanoma. Todėl sakoma, jog kas atsižada savo veiklos vaisių, tas iš tiesų yra atsižadėjęs.

A megtestesült lélek valójában képtelen minden tettől megválni. Ezért mondják, hogy az igazi lemondás az, ha valaki a tettei gyümölcséről mond le.

Purport

Magyarázat

KOMENTARAS: „Bhagavad-gītoje“ sakoma, kad nieko neveikti neįmanoma. Todėl tas, kas dirba dėl Kṛṣṇos ir nesinaudoja savo veiklos rezultatais, bet viską aukoja Kṛṣṇai, iš tiesų yra atsižadėjęs. Daugelis Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos narių įtemptai dirba įstaigose, gamyklose ar kitur ir visą uždarbį aukoja bendrijai. Tokios iškilnios sielos iš tikrųjų jau yra sannyāsiai, atsižadėję pasaulio. Posmas aiškiai nurodo, kaip atsižadėti veiklos vaisių ir vardan ko tai reikia daryti.

A Bhagavad-gītā azt írja, hogy az ember sohasem hagyhatja abba a cselekvést. Az igazán lemondott ezért az, aki nem élvezi tettei gyümölcsét, hanem Kṛṣṇának dolgozik, és mindent Neki ajánl fel. A Kṛṣṇa-tudat Nemzetközi Szervezetének számtalan olyan tagja van, akik mind nagyon sokat dolgoznak irodáikban, a gyárban vagy egyéb munkahelyeken, s minden keresetüket a közösségnek adják. Az ilyen magas szintet elért lelkek valójában sannyāsīk, s az élet lemondott rendjében élnek. Most megtudhatjuk, hogyan és milyen célból kell lemondanunk tetteink gyümölcséről.