Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekstas

Tekst

na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate
na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate

Synonyms

Synonyms

na — niekada; hi — tikrai; deha-bhṛtā — įkūnytam; śakyam — įmanoma; tyaktum — atsižadėti; karmāṇi — veiklos; aśeṣataḥ — visiškai; yaḥ — kuris; tu — tačiau; karma — darbo; phala — rezultatų; tyāgī — atsižadėjęs; saḥ — jis; tyāgī — atsižadėjęs; iti — taip; abhidhīyate — yra sakoma.

na — aldrig; hi — afgjort; deha-bhṛtā — af den legemliggjorte; śakyam — er muligt; tyaktum — at blive forsaget; karmāṇi — aktiviteter; aśeṣataḥ — helt; yaḥ — enhver, der; tu — men; karma — af arbejdets; phala — resultat; tyāgī — forsageren; saḥ — han; tyāgī — forsageren; iti — således; abhidhīyate — kaldes.

Translation

Translation

Juk išties visiškai atsisakyti veiklos įkūnytai būtybei neįmanoma. Todėl sakoma, jog kas atsižada savo veiklos vaisių, tas iš tiesų yra atsižadėjęs.

Det er så afgjort umuligt for et legemliggjort væsen at opgive alle handlinger. Men den, der forsager sine handlingers frugter, kan siges virkelig at have forsaget.

Purport

Purport

KOMENTARAS: „Bhagavad-gītoje“ sakoma, kad nieko neveikti neįmanoma. Todėl tas, kas dirba dėl Kṛṣṇos ir nesinaudoja savo veiklos rezultatais, bet viską aukoja Kṛṣṇai, iš tiesų yra atsižadėjęs. Daugelis Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos narių įtemptai dirba įstaigose, gamyklose ar kitur ir visą uždarbį aukoja bendrijai. Tokios iškilnios sielos iš tikrųjų jau yra sannyāsiai, atsižadėję pasaulio. Posmas aiškiai nurodo, kaip atsižadėti veiklos vaisių ir vardan ko tai reikia daryti.

FORKLARING: Der står i Bhagavad-gītā (3.5), at man aldrig nogensinde kan undgå at handle. Den, der arbejder for Kṛṣṇa og ikke er ude efter at nyde resultatet, men ofrer alt til Kṛṣṇa, er derfor den virkelige forsager. Mange medlemmer af Det Internationale Samfund for Kṛṣṇa- bevidsthed arbejder hårdt på deres kontor, fabrik eller et andet sted og giver alt, de tjener, til Samfundet. Den slags store, ophøjede sjæle er virkelige sannyāsīer og befinder sig i forsagelsens orden. Her bliver det klart skitseret, hvordan man forsager sit arbejdes frugter, og for hvilket formål, man skal forsage frugterne.