Skip to main content

TEXT 10

VERŠ 10

Tekstas

Verš

yāta-yāmaṁ gata-rasaṁ
pūti paryuṣitaṁ ca yat
ucchiṣṭam api cāmedhyaṁ
bhojanaṁ tāmasa-priyam
yāta-yāmaṁ gata-rasaṁ
pūti paryuṣitaṁ ca yat
ucchiṣṭam api cāmedhyaṁ
bhojanaṁ tāmasa-priyam

Synonyms

Synonyma

yāta-yāmam — tris valandas prieš valgį paruoštas maistas; gata-rasam — beskonis; pūti — skleidžiantis nemalonų kvapą; paryuṣitam — sugedęs; ca — taip pat; yat — tas, kuris; ucchiṣṭam — kitų valgyto maisto likučiai; api — taip pat; ca — ir; amedhyam — neliečiamas; bhojanam — valgis; tāmasa — neišmanėliui; priyam — mielas.

yāta-yāmam — potrava pripravená viac ako tri hodiny pred požitím; gata-rasam — bez chuti; pūti — páchnúca; paryuṣitam — v rozklade; ca — tiež; yat — to, čo; ucchiṣṭam — zbytky jedla po druhom; api — tiež; ca — a; amedhyam — nedotknuteľné; bhojanam — jedlo; tāmasa — ľuďom v kvalite temnoty; priyam — milé.

Translation

Překlad

Valgis, paruoštas anksčiau kaip prieš tris valandas iki valgant, beskonis, sugedęs ir dvokiantis, susidedantis iš kitų valgyto maisto likučių bei neliečiamų dalykų, patinka tiems, kurie yra tamsos guṇos.

Zbytky jedla druhých, potrava pripravená viac ako tri hodiny pred požitím, potrava bez chuti, zatuchnutá, v rozklade a nečistá je milá ľuďom v kvalite nevedomosti.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Maistas turi ilginti gyvenimą, valyti protą ir teikti fizinių jėgų. Tai vienintelė jo paskirtis. Kitados didieji autoritetai išrinko maisto produktus, kurie pagerina sveikatą ir prailgina gyvenimą – pieno produktus, cukrų, ryžius, kviečius, vaisius ir daržoves. Tokį maistą labai mėgsta tie, kuriuos veikia dorybės guṇa. Kai kurios kitos maisto rūšys, tarkim kepti kukurūzai ar melasa, patys nėra itin skanūs, tačiau juos galima pagardinti pienu ar kitais produktais. Tada jie įgyja dorybės guṇai būdingų savybių. Pienas, cukrus, ryžiai ir pan. – tai iš esmės švarus maistas, jis labai skiriasi nuo tokių nešvarių dalykų, kaip mėsa ir alkoholis. Aštuntame posme paminėtas riebus maistas neturi nieko bendra su riebalais, gautais paskerdus gyvulį. Gyvulinių riebalų yra piene – nuostabiausiame maiste. Pienas, sviestas, sūris ir kiti panašūs produktai suteikia tiek gyvulinių riebalų, kad nėra jokio reikalo žudyti nekaltas būtybes. Gyvuliai žudomi todėl, kad sugyvulėjusi yra žmonių sąmonė. Civilizuotas būdas, reikalingiems riebalams gauti – pieno vartojimas. Skersti gyvulius – tai nužmogėjimas. Baltymų gausu žirniuose, lęšiuose, pupelėse, grūduose etc.

Účelom potravy je predĺžiť si život, očisťovať myseľ a dodávať telu silu. To je jej jediný význam. Veľké autority v minulosti vybrali potravu, ktorá najviac prospieva zdraviu a predlžuje ľudský život, ako napríklad mliečne výrobky, cukor, ryža, pšenica, ovocie a zelenina. Iné druhy potravín ako napríklad pečená kukurica alebo melasa, ktoré samy o sebe nie sú obzvlášť chutné, môžu slúžiť ako pochutiny, ak k nim pridáme mlieko alebo iné potraviny, potom sú v kvalite dobra. Všetky tieto potraviny sú od prírody čisté. Dajú sa ľahko odlíšiť od nečistých požívatín, akými sú mäso a alkohol. Tučné jedlá, o ktorých bola zmienka v ôsmom verši, nemajú nič spoločného s tukom zo zabitých zvierat. Zvierací tuk je obsiahnutý v mlieku — najlepšom zo všetkých jedál. Mlieko, maslo, syr a podobné produkty obsahujú zvierací tuk vo forme, ktorá si nevyžaduje smrť nevinných zvierat. Iba krutá mentalita ľudí je príčinou toho, že toto zabíjanie pokračuje. Potrebný tuk môžeme získať civilizovaným spôsobom — z mlieka. Zabíjania zvierat sa dopúšťajú iba bytosti, ktoré sú na nižšom stupni ako ľudia. V lúpanom hrachu, dāle, celozrnnej múke a pod. je proteínov viac než dosť.

Aistros guṇai prisikiriamas kartus, persūdytas, pernelyg karštas, persotintas raudonaisiais pipirais maistas, jis mažina gleivių kiekį skrandyje, todėl sukelia kančias ir tampa įvairių ligų priežastimi. Neišmanymo, arba tamsybės, guṇai priskiriamo maisto esminis bruožas tas, kad jis nešviežias. Bet koks ilgiau kaip prieš tris valandas iki valgant paruoštas maistas, išskyrus prasādam – Viešpačiui paaukotą maistą, yra tamsos guṇos. Gesdamas jis skleidžia nemalonų kvapą, kuris patinka tamsos guṇos įtakojamiems žmonėms, bet atstumia tuos, kurie yra dorybės guṇos.

Jedlá v kvalite vášne, ktoré sú horúce, príliš slané a horké alebo nadmieru korenené štipľavou paprikou, spôsobujú utrpenie, pretože oslabujú hlien v žalúdku, čím de facto zapríčiňujú ochorenie. Jedlá v kvalite nevedomosti alebo temnoty sú predovšetkým tie, ktoré nie sú čerstvé. Akékoľvek jedlo, ktoré bolo pripravené pred viac než tromi hodinami pred požitím (okrem prasādam, jedla obetovaného Pánovi), patrí do kvality nevedomosti. Tieto jedlá zapáchajú, pretože sa už začali rozkladať. Ľuďom v tejto kvalite je však takýto zápach príjemný, zatiaľ čo ľuďom v kvalite dobra pripadá odporný.

Valgyti maisto likučius tegalima tik tada, kai jie yra dalis aukos Aukščiausiajam Viešpačiui, arba jei jie – šventų žmonių, ypač dvasinio mokytojo, valgio likučiai. Kitaip jie priskirtini tamsos guṇai ir sudaro sąlygas infekcijai bei ligoms plisti. Nors tokį maistą ir labai mėgsta tamsos guṇos sąlygojami žmonės, doringieji juo bjaurisi ir net neliečia. Geriausias maistas – paaukoto Aukščiausiajam Dievo Asmeniui valgio likučiai. „Bhagavad-gītoje“ Aukščiausias Viešpats sako, kad priima valgius, paruoštus iš daržovių, miltų bei pieno ir su atsidavimu Jam paaukotus. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam. Žinoma, Aukščiausiasis Dievo Asmuo visų pirma priima meilę ir pasiaukojimą. Tačiau pasakyta: prasādam reikia gaminti ypatingu būdu. Bet kokį maistą, paruoštą pagal šventraščių reikalavimus ir paaukotą Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, galima valgyti net ir tuo atveju, kai jis pagamintas labai seniai, nes jis yra transcendentinis. Jei norime, kad maistas būtų antiseptinis ir tinkamas valgyti, kad jis visiems patiktų, reikia jį paaukoti Aukščiausiajam Dievo Asmeniui.

Zbytky môžu byť zjedené len vtedy, ak bolo jedlo vopred obetované Najvyššiemu Pánovi, alebo ak sa jedná o zbytky, ktoré po sebe zanechali sväté osoby, najmä duchovný učiteľ. Inak patria do kvality nevedomosti a zvyšujú riziko infekcie a choroby. Hoci také jedlá vyhovujú ľuďom v kvalite nevedomosti, ľuďom v kvalita dobra sú nielen nepríjemné, ale nemôžu sa ich ani dotknúť. Najlepšie jedlo je to, ktoré bolo obetované Najvyššej Božskej Osobnosti. Śrī Kṛṣṇa hovorí v Bhagavad-gīte (9.26), že prijme jedlo zo zeleniny, múky a mlieka, ak Mu bolo obetované s láskou a oddanosťou. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam. Samozrejme, najdôležitejšia pri obetovaní jedla Najvyššej Božskej Osobnosti je láska a oddanosť. Uvádza sa tiež, že prasādam musí byť pripravené určitým spôsobom. Každé jedlo, ktoré bolo pripravené podľa pokynov písiem a obetované Najvyššiemu Pánovi, môže byť prijaté, aj keď nie je úplne čerstvé, pretože také jedlo je transcendentálne. Aby bolo jedlo čisté, požívateľné a všetkým chutilo, malo by byť vždy obetované Najvyššej Božskej Osobnosti.