Skip to main content

TEXT 17

VERŠ 17

Tekstas

Verš

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyms

Synonyma

uttamaḥ — geriausia; puruṣaḥ — asmenybė; tu — tačiau; anyaḥ — kita; parama — aukščiausias; ātmā — savasis „aš“; iti — taip; udāhṛtaḥ — yra sakoma; yaḥ — kuris; loka — į visatos; trayam — tris dalis; āviśya — įeidamas; bibharti — palaiko; avyayaḥ — neišsenkamas; īśvaraḥ — Viešpats.

uttamaḥ — najvyššia; puruṣaḥ — osobnosť; tu — ale; anyaḥ — iná; parama — najvyššia; ātmā — duša; iti — tak; udāhṛtaḥ — nazýva sa; yaḥ — kto; loka — vo vesmíre; trayam — tri rozdelenia; āviśya — vstup do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nezanikajúci; īśvaraḥ — Pán.

Translation

Překlad

Be šių dviejų kategorijų būtybių egzistuoja dar ir didžiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausioji Siela, Patsai amžinasis Viešpats, kuris įeina į tris pasaulius ir juos palaiko.

Okrem týchto dvoch jestvuje ešte najväčšia žijúca osobnosť, Najvyššia Duša, nezničiteľný Pán, ktorý vstupuje do troch svetov a udržiava ich.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Posmo idėja labai gerai išreikšta „Kaṭha Upaniṣadoje“ (2.2.13) ir „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.13). Ten yra aiškiai pasakyta, kad už gyvąsias esybes, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė (vienos jų sąlygotos, o kitos išsivadavusios), aukštesnė yra Aukščiausioji Asmenybė, Parāmātma. Upaniṣadų posmas skelbia: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Jo prasmė ta, kad tarp visų gyvųjų esybių, sąlygotų ir išsivadavusių, yra viena aukščiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris jas palaiko ir sudaro joms galimybę gauti pasitenkinimą priklausomai nuo jų veiklos. Šis Aukščiausiasis Dievo Asmuo glūdi kiekvieno širdy Parāmātmos pavidalu. Tik išminčius, galintis Jį suvokti, tėra vertas visiškos ramybės.

Táto myšlienka je veľmi pekne vysvetlená v Kaṭha Upaniṣade (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣade (6.13): nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Okrem všetkých nespočetných živých tvorov, z ktorých niektoré sú podmienené a niektoré oslobodené, jestvuje ešte Najvyššia Osobnosť, Paramātmā. To znamená, že medzi všetkými podmienenými i oslobodenými bytosťami sa nachádza jedna zvrchovaná živá bytosť, Najvyššia Božská Osobnosť, ktorá ich všetky udržuje a dáva im možnosť užívať si podľa svojich minulých činov. Táto Najvyššia Božská Osobnosť sídli v srdci všetkých tvorov ako Paramātmā. Jedine inteligentný človek, ktorý dokáže pochopiť Najvyššieho Pána, môže dospieť k dokonalému mieru; nik iný.