Skip to main content

TEXT 17

VERSO 17

Tekstas

Texto

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyms

Sinônimos

uttamaḥ — geriausia; puruṣaḥ — asmenybė; tu — tačiau; anyaḥ — kita; parama — aukščiausias; ātmā — savasis „aš“; iti — taip; udāhṛtaḥ — yra sakoma; yaḥ — kuris; loka — į visatos; trayam — tris dalis; āviśya — įeidamas; bibharti — palaiko; avyayaḥ — neišsenkamas; īśvaraḥ — Viešpats.

uttamaḥ — a melhor; puruṣaḥ — personalidade; tu — mas; anyaḥ — outro; parama-ātmā — o Supremo Eu; iti — assim; udāhṛtaḥ — diz-se; yaḥ — quem; loka — do Universo; trayam — as três divisões; āviśya — entrando em; bibharti — está mantendo; avyayaḥ — inesgotável; īśvaraḥ — o Senhor.

Translation

Tradução

Be šių dviejų kategorijų būtybių egzistuoja dar ir didžiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausioji Siela, Patsai amžinasis Viešpats, kuris įeina į tris pasaulius ir juos palaiko.

Além desses dois, há também a maior personalidade viva, a Alma Suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos três mundos e os mantém.

Purport

Comentário

KOMENTARAS: Posmo idėja labai gerai išreikšta „Kaṭha Upaniṣadoje“ (2.2.13) ir „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.13). Ten yra aiškiai pasakyta, kad už gyvąsias esybes, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė (vienos jų sąlygotos, o kitos išsivadavusios), aukštesnė yra Aukščiausioji Asmenybė, Parāmātma. Upaniṣadų posmas skelbia: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Jo prasmė ta, kad tarp visų gyvųjų esybių, sąlygotų ir išsivadavusių, yra viena aukščiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris jas palaiko ir sudaro joms galimybę gauti pasitenkinimą priklausomai nuo jų veiklos. Šis Aukščiausiasis Dievo Asmuo glūdi kiekvieno širdy Parāmātmos pavidalu. Tik išminčius, galintis Jį suvokti, tėra vertas visiškos ramybės.

O teor deste verso é expresso muito bem no Kaṭha Upaniṣad (2.2.13) e no Śvetāśvatara Upaniṣad (6.13), onde se afirma claramente que acima das inúmeras entidades vivas, algumas das quais são condicionadas e outras liberadas, está a Personalidade Suprema, que é o Paramātmā. Nos Upaniṣads há um verso que menciona o seguinte: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. O significado é que entre todas as entidades vivas, condicionadas ou liberadas, há uma personalidade viva suprema, a Suprema Personalidade de Deus, que as mantém e que, de acordo com suas diferentes atividades, lhes dá condições favoráveis ao desfrute. Esta Suprema Personalidade de Deus situa-Se nos corações de todos como Paramātmā. O homem sábio que pode compreendê-lO habilita-se a alcançar a paz perfeita, mas os outros não.