Skip to main content

TEXT 17

第17節

Tekstas

テキスト

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
ウタマハ プルシャs トオw アニャハ
パラマトメタy ウダhrタハ
ヨ ロカ-トラヤン アヰシュヤ
ビバルタy アヰヤヤ イシュワラハ

Synonyms

Synonyms

uttamaḥ — geriausia; puruṣaḥ — asmenybė; tu — tačiau; anyaḥ — kita; parama — aukščiausias; ātmā — savasis „aš“; iti — taip; udāhṛtaḥ — yra sakoma; yaḥ — kuris; loka — į visatos; trayam — tris dalis; āviśya — įeidamas; bibharti — palaiko; avyayaḥ — neišsenkamas; īśvaraḥ — Viešpats.

uttamaḥ — 最高の; puruṣaḥ — 人格を持つ者; tu —しかし; anyaḥ— 別の; parama — 至高の; ātmā —自己; iti —このように;udāhṛtaḥ — ~と言われる; yaḥ —~である人; loka — 宇宙の;trayam — 三つの区分の; āviśya — 入ること; bibharti 位置している; avyayaḥ — 不滅の; īśvaraḥ — 主

Translation

Translation

Be šių dviejų kategorijų būtybių egzistuoja dar ir didžiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausioji Siela, Patsai amžinasis Viešpats, kuris įeina į tris pasaulius ir juos palaiko.

これらふたつの者たちとは別に、最も偉大なる生命体が実在する。その至上の魂、不滅の主自身が三界に入ってそれら全てを支えている。

Purport

Purport

KOMENTARAS: Posmo idėja labai gerai išreikšta „Kaṭha Upaniṣadoje“ (2.2.13) ir „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.13). Ten yra aiškiai pasakyta, kad už gyvąsias esybes, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė (vienos jų sąlygotos, o kitos išsivadavusios), aukštesnė yra Aukščiausioji Asmenybė, Parāmātma. Upaniṣadų posmas skelbia: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Jo prasmė ta, kad tarp visų gyvųjų esybių, sąlygotų ir išsivadavusių, yra viena aukščiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris jas palaiko ir sudaro joms galimybę gauti pasitenkinimą priklausomai nuo jų veiklos. Šis Aukščiausiasis Dievo Asmuo glūdi kiekvieno širdy Parāmātmos pavidalu. Tik išminčius, galintis Jį suvokti, tėra vertas visiškos ramybės.

この節の知識は『カタ・ウパニシャド』(2-2-13)と『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』(6-13)に実に適切に表現されている。束縛された者、解放された者という無数の生命体の上にパラマートマーであるバガヴァーンが存在していらっしゃる。ウパニシャドのある言葉は、束縛された者の中にも解放された者の中にも、全ての生命体の中には至上の生命体が存在し、その至高者が彼ら全てを維持し、様々な活動にふさわしい快楽をお与えになっているという意味である。その御方が全ての者のハートの中に住んでいらっしゃる。そしてそのことを理解できる賢明な人だけが完全な平安に達することができる。