Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Tekstas

Texte

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyms

Synonyms

uttamaḥ — geriausia; puruṣaḥ — asmenybė; tu — tačiau; anyaḥ — kita; parama — aukščiausias; ātmā — savasis „aš“; iti — taip; udāhṛtaḥ — yra sakoma; yaḥ — kuris; loka — į visatos; trayam — tris dalis; āviśya — įeidamas; bibharti — palaiko; avyayaḥ — neišsenkamas; īśvaraḥ — Viešpats.

uttamaḥ: la meilleure; puruṣaḥ: personne; tu: mais; anyaḥ: une autre; paramātmā: l’Être Suprême; iti: ainsi; udāhṛtaḥ: est dit; yaḥ: qui; loka: de l’univers; trayam: dans les trois divisions; āviśya: entrant; bibharti: soutient; avyayaḥ: inexhaustible; īśvaraḥ: le Seigneur.

Translation

Translation

Be šių dviejų kategorijų būtybių egzistuoja dar ir didžiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausioji Siela, Patsai amžinasis Viešpats, kuris įeina į tris pasaulius ir juos palaiko.

Il y a cependant un être qui les surpasse tous: l’Âme Suprême, le Seigneur immortel qui pénètre dans les trois mondes et les soutient.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Posmo idėja labai gerai išreikšta „Kaṭha Upaniṣadoje“ (2.2.13) ir „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.13). Ten yra aiškiai pasakyta, kad už gyvąsias esybes, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė (vienos jų sąlygotos, o kitos išsivadavusios), aukštesnė yra Aukščiausioji Asmenybė, Parāmātma. Upaniṣadų posmas skelbia: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Jo prasmė ta, kad tarp visų gyvųjų esybių, sąlygotų ir išsivadavusių, yra viena aukščiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris jas palaiko ir sudaro joms galimybę gauti pasitenkinimą priklausomai nuo jų veiklos. Šis Aukščiausiasis Dievo Asmuo glūdi kiekvieno širdy Parāmātmos pavidalu. Tik išminčius, galintis Jį suvokti, tėra vertas visiškos ramybės.

La teneur de ce verset est fort bien exprimée dans la Kaṭha Upaniṣad (2.2.13) et la Śvetāśvatara Upaniṣad (6.13). Il y est clairement dit que la Personne Suprême, le Paramātmā, surpasse les innombrables entités vivantes, dont certaines sont conditionnées et d’autres libérées. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Ces mots signifient que parmi tous les êtres, conditionnés ou non, Se trouve un Être Souverain, Dieu, la Personne Suprême, qui les soutient et leur accorde, selon leurs actes, les moyens de jouir de l’existence. Dieu est présent dans le cœur de chacun sous la forme du Paramātmā. Seul l’homme sage qui parvient à Le connaître trouvera la paix parfaite.