Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Tekstas

Tekst

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Synonyms

Synonyms

mām — Man; ca — taip pat; yaḥ — tas, kuris; avyabhicāreṇa — nenukrypdamas; bhakti-yogena — pasiaukojimo veiksmais; sevate — tarnauja; saḥ — jis; guṇān — materialios gamtos guṇų; samatītya — iškildamas aukščiau; etān — visų šių; brahma-bhūyāya — Brahmano lygmenį pasiekusiu; kalpate — tampa.

mām — Mulle; ca — samuti; yaḥ — inimene, kes; avyabhicāreṇa — katkematu; bhakti-yogena — pühendunud teenimisega; sevate — teenib; saḥ — tema; guṇān — materiaalse looduse guṇasid; samatītya — ületades; etān — kõiki neid; brahma-bhūyāya — Brahmani tasandile ülendatud; kalpate — saab.

Translation

Translation

Kas visiškai atsideda pasiaukojimo tarnystei nenukrypdamas jokiomis aplinkybėmis, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų ir pasiekia Brahmano lygmenį.

See, kes rakendab end täielikult pühendunud teenimisse, langemata sellelt teelt üheski olukorras, tõuseb kohe materiaalse looduse guṇadest kõrgemale ning jõuab Brahmani tasandile.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Posmas atsako į trečiąjį Arjunos klausimą, kaip galima pasiekti transcendentinę padėtį. Jau buvo aiškinta, kad materialus pasaulis juda apkerėtas materialios gamtos guṇų. Žmogaus neturėtų trikdyti gamtos guṇų veikla. Užuot kreipęs savo sąmonę į materialią veiklą, jis gali kreipti ją į veiklą, susijusią su Kṛṣṇa. Veikla, susijusi su Kṛṣṇa, vadinama bhakti-yoga – nuolatine veikla Kṛṣṇos labui. Ji gali būti skirta ne tik Kṛṣṇai, bet ir įvairioms pilnutinėms Jo ekspansijoms: Rāmai, Nārāyaṇai ir t.t. Jo ekspansijų yra nesuskaičiuojama daugybė. Žmogus, tarnaujantis bet kuriam Kṛṣṇos pavidalui ar pilnutinei Jo ekspansijai, laikomas pasiekusiu transcendentinę padėtį. Be to, būtina pažymėti, kad visi Kṛṣṇos pavidalai – absoliučiai transcendentalūs, sklidini palaimos bei žinojimo ir amžini. Dievo Asmens ekspansijos visagalės, visa žinančios ir turi visas transcendentines savybes. Taigi, jei žmogus su neišsenkamu ryžtu tarnauja Kṛṣṇai ar pilnutinėms Jo ekspansijoms, jis lengvai iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų, nors šiaip jau pakilti virš jų labai sunku. Tai jau buvo aiškinta septintame skyriuje. Kas atsiduoda Kṛṣṇai, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos guṇų poveikio. Įsisąmoninti Kṛṣṇą, arba pasiaukojamai tarnauti – tai prilygti Kṛṣṇai. Viešpats sako, kad Jo prigimtis – amžina, palaiminga ir kupina žinojimo, o gyvoji esybė yra neatskiriama Aukščiausiojo dalelė, lygiai kaip gabalėlis aukso – aukso rūdyno dalis. Todėl gyvoji esybė pagal savo dvasinę padėtį yra gryna kaip auksas ir kokybiškai tapati Kṛṣṇai. Aukščiausiasis Dievo Asmuo ir gyvoji esybė visada yra skirtingos individualybės, kitaip negalėtų būti nė kalbos apie bhakti-yogą. Bhakti- yoga reiškia, kad egzistuoja Viešpats, egzistuoja Jo bhaktas ir kad tarp jų vyksta abipusiai meilės mainai. Taigi išlieka ir Aukščiausiojo Asmens, ir bhakto individualumas, antraip bhakti-yoga neturėtų prasmės. Jei žmogaus transcendentinė padėtis ne tokia pati, kaip Viešpaties, tarnauti Aukščiausiajam jis negalėtų. Norint tapti karaliaus asmeniniu tarnu, reikia įgyti tam tikrą kvalifikaciją. Šiuo atveju, įgyti kvalifikaciją – tai tapti Brahmanu, nusiplauti visas materijos nešvarybes. Vedų raštuose sakoma: brahmaiva san brahmāpy eti. Aukščiausiasis Brahmanas pasiekiamas tapus Brahmanu. Tai reiškia, kad kokybės prasme reikia susivienyti su Brahmanu. Pasiekę Brahmano lygį mes neprarandame savo amžino dvasinio identiškumo, visada liekame individualios sielos.

See värss on vastus Arjuna kolmandale küsimusele: Millised on transtsendentaalsele tasandile jõudmise vahendid? Nagu eespool selgitatud, toimib materiaalne maailm materiaalse looduse guṇade mõju all. Inimene ei peaks looduse guṇade tegevustest segadusse sattuma. Selle asemel, et suunata oma teadvus sellistesse tegevustesse, võib ta selle suunata Kṛṣṇa heaks sooritatavatesse tegevustesse. Selliseid tegevusi tähistakse siinkohal sõnaga bhakti-yoga – alati Kṛṣṇa heaks tegutsemine. Seejuures ei tähenda see tingimata Kṛṣṇa heaks tegutsemist, vaid ka mõne Tema täieliku ekspansiooni nagu Rāma või Nārāyaṇa heaks tegutsemist. Kṛṣṇal on lugematu hulk ekspansioone. Inimest, kes on rakendanud end ükskõik millise Kṛṣṇa kehastuse või täieliku ekspansiooni teenimisse, tuleb pidada transtsendentaalsel tasandil asetsevaks. On seejuures tähelepanuväärne, et kõik Kṛṣṇa kehastused on täielikult transtsendentaalsed, igavesed ning täis õndsust ja teadmisi. Sellised Jumala isiksused on kõikvõimsad ja kõiketeadvad ning nad omavad kõiki transtsendentaalseid omadusi. Seega, kui inimene rakendab end kõigutamatu sihikindlusega Kṛṣṇa või mõne Tema täieliku ekspansiooni teenimisse, tõuseb ta kergesti kõrgemale kõikidest materiaalse looduse guṇadest, mille ületamine on muidu ülimalt raske. Seda selgitati juba eelnevalt seitsmendas peatükis. Inimene, kes alistub Kṛṣṇale, tõuseb kohe kõrgemale materiaalse looduse guṇade mõjutustest. Kṛṣṇa teadvuses viibimine ehk Kṛṣṇa pühendunud teenimine tähendab Kṛṣṇaga samaste omaduste omandamist. Jumal ütleb, et Tema loodus on igavene, täis õndsust ja teadmisi, ning et elusolendid on Tema lahutamatud osakesed, nii nagu kullatükikesed on osakesed kullamaagist. Seega on vaimsel tasandil viibides elusolend kullaga – Kṛṣṇaga – samaste omadustega. Kṛṣṇa ja kõik elusolendid on eraldi isiksused ning see isiksuslikkus ei kao kunagi, vastasel juhul ei saaks me rääkida bhakti-joogast. Bhakti-jooga tähendab seda, et eksisteerib Jumal, eksisteerib pühendunu ning eksisteerib Jumala ja pühendunu vaheline vastastikune armastus. Jumala Kõrgeim Isiksus ja individuaalne isiksus on seega kaks erinevat isiksust, muidu poleks väljendil bhakti-jooga mingit tähendust. Kui inimene pole tõusnud Jumalaga samale transtsendentaalsele tasandile, ei saa ta ka Kõigekõrgemat Jumalat teenida. Et olla kuninga abiline, peab inimene omama teatud omadusi. Jumala teenimiseks tuleb seega saada Brahmaniks, vabaks kogu materiaalsest saastast. Vedakirjanduses öeldakse: brahmaiva san brahmāpy eti. Elusolend võib jõuda Kõigekõrgema Brahmanini, saades Brahmaniks. See tähendab, et elusolend peab omandama Kõigekõrgema Brahmaniga samased omadused. Kõigekõrgema Brahmanini jõudmine ei tähenda aga seejuures seda, nagu kaotaks elusolend seejärel oma igavese Brahmani identiteedi individuaalse hingena.