Skip to main content

TEXT 16

VERŠ 16

Tekstas

Verš

anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ
anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ

Synonyms

Synonyma

anapekṣaḥ — abejingas; śuciḥ — tyras; dakṣaḥ — išmaningas; udāsīnaḥ — nuošalyje visų rūpesčių; gata-vyathaḥ — išsivadavęs nuo skausmo; sarva- ārambha — visų siekių; parityāgī — atsižadėjęs; yaḥ — tas, kuris; mat- bhaktaḥ — Mano bhaktas; saḥ — jis; me — Man; priyaḥ — labai brangus.

anapekṣaḥ — nestranný, śuciḥ — čistý; dakṣaḥ — odborník; udāsīnaḥ — bezstarostný; gata-vyathaḥ — zbavený útrap; sarva-ārambha — podnikania; parityāgī — kto sa zrieka; yaḥ — každý, kto; mat-bhaktaḥ — Môj oddaný; saḥ — on; me — Mne; priyaḥ — veľmi drahý.

Translation

Překlad

Mano bhaktas, kurio nenusineša kasdieninių darbų tėkmė, kuris yra tyras, išmaningas, nepriklausomas nuo rūpesčių ir skausmų ir nesiekia veiklos rezultatų, labai brangus Man.

Môj oddaný je Mi veľmi drahý, pretože nezávisí od bežných udalostí, je čistý, skúsený, zbavený útrap a bolesti a netúži po plodoch svojej práce.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Bhaktą galima šelpti pinigais, tačiau pats jis neturi pernelyg stengtis jų įgyti. Jeigu Aukščiausiojo malone pinigai jam ateina savaime, jie jo nesujaudina. Paprastai bhaktas maudosi ne rečiau kaip du kartus per dieną ir keliasi anksti rytą su pasiaukojimu tarnauti Viešpačiui, todėl jis švarus tiek vidujai, tiek išoriškai. Bhaktas išmaningas, nes gerai suvokia bet kokios gyvenimo veiklos esmę ir neabejoja autoritetingais šventraščiais. Bhaktas niekada nestoja į kieno nors pusę, todėl neturi jokių rūpesčių. Jo nekankina skausmai, nes jis laisvas nuo bet kokių įvardijimų. Jis žino, kad kūnas – tai tik pavadinimas, todėl kūnui kenčiant jis pats nesikankina. Tyras bhaktas nesiveržia prie to, kas prieštarautų pasiaukojimo tarnystės principams. Antai, norint pastatyti didžiulį pastatą, reikia daug jėgų, todėl bhaktas nesiims tokio darbo, jeigu tai nepaspartins jo pasiaukojimo tarnystės. Jis gali pakelti didžiulius rūpesčius, susijusius su šventyklos Viešpačiui statyba, tačiau nesiims statyti didelio namo asmeniniams tikslams.

Oddaný by sa nemal snažiť o získanie peňazí, no nie je nijak ovplyvnený, keď mu ich Božou milosťou niekto ponúkne. Je preňho prirodzené kúpať sa najmenej dvakrát denne a vstávať skoro ráno, aby mohol vykonávať oddanú službu. Je teda čistý navonok aj vo vnútri. Oddaný je skúsený, pretože veľmi dobre pozná zmysel všetkých činností a je presvedčený o pravosti autorizovaných písiem. Názory iných skupín nepovažuje za najdôležitejšie, a preto je zbavený starostí. Nikdy sa netrápi, pretože sa nestotožňuje s nijakými označeniami, vie, že jeho telo je len hmotná schránka a telesné bolesti na neho nemajú vplyv. Čistý oddaný nikdy netúži po niečom, čo je v rozpore so zásadami oddanej služby. Napríklad stavba domu si vyžaduje mnoho energie, ale oddaný by nikdy nezačal s niečím, čo nevedie k pokroku v oddanej službe. Ak by sa konalo o stavbu Kṛṣṇovho chrámu, je ochotný vziať na seba všetky ťažkosti, no nikdy by nepostavil veľký dom pre svoj osobný pôžitok.