Skip to main content

TEXT 16

第16節

Tekstas

テキスト

anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ
アナペクシャハ シュチr ダクシャ
ウダsイノ ガタ-ヰヤタハ
サルワランバ-パリタヤギ
ヨ マダ-バクタハ サ メ プリヤハ

Synonyms

Synonyms

anapekṣaḥ — abejingas; śuciḥ — tyras; dakṣaḥ — išmaningas; udāsīnaḥ — nuošalyje visų rūpesčių; gata-vyathaḥ — išsivadavęs nuo skausmo; sarva- ārambha — visų siekių; parityāgī — atsižadėjęs; yaḥ — tas, kuris; mat- bhaktaḥ — Mano bhaktas; saḥ — jis; me — Man; priyaḥ — labai brangus.

anapekṣaḥ — 中立的な; śuciḥ — 純粋な; dakṣaḥ — 熟達した;udāsīnaḥ — 心配から自由になった; gata-vyathaḥ — 苦しみから解放された; sarva-ārambha — あらゆる努力の; parityāgī — 放棄する; yaḥ — ~する者は誰でも; mat-bhaktaḥ — 私の献身者;saḥ — 彼は; me — 私に; priyaḥ — とても愛しい

Translation

Translation

Mano bhaktas, kurio nenusineša kasdieninių darbų tėkmė, kuris yra tyras, išmaningas, nepriklausomas nuo rūpesčių ir skausmų ir nesiekia veiklos rezultatų, labai brangus Man.

俗的な活動に依存せず、純粋で、熟達しており、気苦労せず、あらゆる苦痛を超越し、結果を期待した骨折りをしない、このような私の献身者を私は愛する。

Purport

Purport

KOMENTARAS: Bhaktą galima šelpti pinigais, tačiau pats jis neturi pernelyg stengtis jų įgyti. Jeigu Aukščiausiojo malone pinigai jam ateina savaime, jie jo nesujaudina. Paprastai bhaktas maudosi ne rečiau kaip du kartus per dieną ir keliasi anksti rytą su pasiaukojimu tarnauti Viešpačiui, todėl jis švarus tiek vidujai, tiek išoriškai. Bhaktas išmaningas, nes gerai suvokia bet kokios gyvenimo veiklos esmę ir neabejoja autoritetingais šventraščiais. Bhaktas niekada nestoja į kieno nors pusę, todėl neturi jokių rūpesčių. Jo nekankina skausmai, nes jis laisvas nuo bet kokių įvardijimų. Jis žino, kad kūnas – tai tik pavadinimas, todėl kūnui kenčiant jis pats nesikankina. Tyras bhaktas nesiveržia prie to, kas prieštarautų pasiaukojimo tarnystės principams. Antai, norint pastatyti didžiulį pastatą, reikia daug jėgų, todėl bhaktas nesiims tokio darbo, jeigu tai nepaspartins jo pasiaukojimo tarnystės. Jis gali pakelti didžiulius rūpesčius, susijusius su šventyklos Viešpačiui statyba, tačiau nesiims statyti didelio namo asmeniniams tikslams.

献身者はお金を提供される場合もある。が、金を得ようとして奮闘してはいけない。もし無理なく自然に、至上主の恩寵で金が入ってくる場合にも、それに動揺させられない。ふつう、献身者は、少なくとも日に2回は沐浴し、朝は早く起きて献身奉仕にはげむ。こうして彼は体の内外とも清潔である。献身者は何事も上手に行う。なぜなら彼は生命の活動の精髄(エッセンス)をことごとく知悉し、また権威ある経典を確信しているから。献身者は決して特定の党派やグループ等の会員にはならないから、至って気楽である。彼は決して苦しまない。あらゆる名称、装飾を気にしないからだ。彼は体はただの装飾であるとわかっているので、肉体的な痛みがあったとしても、悩まない。純粋な献身者は、献身奉仕の原則に反しているようなものには、どんなことにも力をいれない。たとえば、大きなビルを建てるには大変なエネルギーを必要とするから、それが献身奉仕を勧めるために益とならない場合には、彼は決してこんな仕事をしない。彼は主のために寺院を建てる。そのためには、彼はどんな苦労でもいとわず努力する。だが、個人的な目的で大きな家を建てたりはしないのだ。