Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Tekstas

Tekst

anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ
anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ

Synonyms

Synonyms

anapekṣaḥ — abejingas; śuciḥ — tyras; dakṣaḥ — išmaningas; udāsīnaḥ — nuošalyje visų rūpesčių; gata-vyathaḥ — išsivadavęs nuo skausmo; sarva- ārambha — visų siekių; parityāgī — atsižadėjęs; yaḥ — tas, kuris; mat- bhaktaḥ — Mano bhaktas; saḥ — jis; me — Man; priyaḥ — labai brangus.

anapekṣaḥ — neutraalne; śuciḥ — puhas; dakṣaḥ — asjatundja; udāsīnaḥ — vaba muredest; gata-vyathaḥ — vabastatud igasugustest hädadest; sarva- ārambha — kõikide püüdluste; parityāgī — loovutaja; yaḥ — igaüks, kes; mat-bhaktaḥ — Minu pühendunu; saḥ — tema; me — Mulle; priyaḥ — väga kallis.

Translation

Translation

Mano bhaktas, kurio nenusineša kasdieninių darbų tėkmė, kuris yra tyras, išmaningas, nepriklausomas nuo rūpesčių ir skausmų ir nesiekia veiklos rezultatų, labai brangus Man.

Minu pühendunu, kes ei ole sõltuvuses asjade tavalisest kulgemisest, kes on puhas, omab teadmisi, on vaba muredest ja kõikidest vaevadest ning kes ei püüdle oma töö resultaatide poole, on Mulle väga kallis.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Bhaktą galima šelpti pinigais, tačiau pats jis neturi pernelyg stengtis jų įgyti. Jeigu Aukščiausiojo malone pinigai jam ateina savaime, jie jo nesujaudina. Paprastai bhaktas maudosi ne rečiau kaip du kartus per dieną ir keliasi anksti rytą su pasiaukojimu tarnauti Viešpačiui, todėl jis švarus tiek vidujai, tiek išoriškai. Bhaktas išmaningas, nes gerai suvokia bet kokios gyvenimo veiklos esmę ir neabejoja autoritetingais šventraščiais. Bhaktas niekada nestoja į kieno nors pusę, todėl neturi jokių rūpesčių. Jo nekankina skausmai, nes jis laisvas nuo bet kokių įvardijimų. Jis žino, kad kūnas – tai tik pavadinimas, todėl kūnui kenčiant jis pats nesikankina. Tyras bhaktas nesiveržia prie to, kas prieštarautų pasiaukojimo tarnystės principams. Antai, norint pastatyti didžiulį pastatą, reikia daug jėgų, todėl bhaktas nesiims tokio darbo, jeigu tai nepaspartins jo pasiaukojimo tarnystės. Jis gali pakelti didžiulius rūpesčius, susijusius su šventyklos Viešpačiui statyba, tačiau nesiims statyti didelio namo asmeniniams tikslams.

Pühendunule võidakse pakkuda raha, kuid ta ei peaks ise raha omandamise poole püüdlema. Kui ta iseenesest, Kõigekõrgema armu läbi, raha saab, ei lase ta end sellest häirida. Pühendunu jaoks on loomulik pesta end vähemalt kaks korda päevas ning ta tõuseb hommikul vara, et asuda pühendunult Jumalat teenima. Sel moel on ta puhas nii sisemiselt kui väliselt. Pühendunu on tark, sest ta teab täpselt, milles seisneb kõikide tegevuste mõte, ning on veendunud autoriteetsetes pühakirjades. Pühendunu ei asu konfliktides kunagi kellegi poolele ning on seetõttu vaba muredest. Miski ei põhjusta pühendunule kannatusi, kuna ta ei samasta end millegagi; ta teab, et ta ei ole keha, ning seetõttu ei kannata ta, kui tema keha kannatab. Pühendunu ei püüdle millegi poole, mis on vastukäiv pühendunud teenimise põhimõtetele. Näiteks, suure ehituse rajamine nõuab palju energiat, ning pühendunu ei võta ette sellist tööd, kui ta teab, et see ei aita tal kuidagi areneda pühendunud teenimises. Ta võib kaasa lüüa Jumala templi rajamises ning selle nimel on ta valmis ületama igasuguseid raskusi, kuid ta ei hakka ehitama suurt hoonet isiklike vajaduste rahuldamiseks.