Skip to main content

TEXT 9

第9節

Tekstas

テキスト

sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram
sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram

Synonyms

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; evam — taip; uktvā — sakydamas; tataḥ — po to; rājan — o valdove; mahā-yoga-īśvaraḥ — pats galingiausias mistikas; hariḥ — Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Kṛṣṇa; darśayām āsa — parodė; pārthāya — Arjunai; paramam — dievišką; rūpam aiśvaram — visatos pavidalą.

sañjayaḥ uvāca – Sañjaya said; evam – thus; uktvā – saying; tataḥ – thereafter; rājan – O King; mahā-yoga-īśvaraḥ – the most powerful mystic; hariḥ – the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa; darśayām āsa – showed; pārthāya – unto Arjuna; paramam – the divine; rūpam aiśvaram – universal form.

Translation

Translation

Sañjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

サンジャャは言った――王よ、こう語って、あらゆる神秘力をもつ至上主バガヴァーンは、彼の宇宙普遍相をアルジュナに示されました。