Skip to main content

TEXT 24

VERŠ 24

Tekstas

Verš

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

Synonyms

Synonyma

purodhasām — iš visų šventikų; ca — taip pat; mukhyam — pagrindinį; mām — Mane; viddhi — žinoki; pārtha — o Pṛthos sūnau; bṛhaspatim — Bṛhaspatį; senānīnām — iš visų karvedžių; aham — Aš esu; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — iš visų vandens telkinių; asmi — Aš esu; sāgaraḥ — vandenynas.

purodhasām — z kňazov; ca — tiež; mukhyam — vodca; mām — Ja; viddhi — vedz; pārtha — syn Pṛthy; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — medzi vojvodcami; aham — som; skandaḥ — Kārtikeja (poloboh vojny); sarasām — z vodných nádrží; asmi — som; sāgaraḥ — oceán.

Translation

Překlad

O Arjuna, žinok, kad iš šventikų Aš esu vyriausias, Bṛhaspatis, iš karvedžių Aš – Kārtikeya, o iš vandens telkinių Aš – vandenynas.

Vedz, ó, Arjuna, že spomedzi kňazov som veľkňaz Bṛhaspati, medzi vojvodcami som Kārtikeya a z vodných nádrží som oceán.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Indra – vyriausias dangaus planetų pusdievis, garsėjantis dangaus valdovo vardu. Jo valdoma planeta – Indraloka. Bṛhaspatis – Indros šventikas, o kadangi Indra – vyriausias iš visų karalių, tai Bṛhaspatis – vyriausias iš visų šventikų. Kaip Indra – vyriausias iš visų karalių, taip ir Skanda, arba Kārtikeya (Pārvatī ir Viešpaties Śivos sūnus) – vyriausias karvedys. O visų didžiausias vandens telkinys – vandenynas. Šios Kṛṣṇos reprezentacijos – tik menka Jo didybės dalelė.

Indra je najvyšší poloboh na nebeských planétach a je známy ako kráľ nebies. Planéta, na ktorej vládne, sa nazýva Indraloka. Bṛhaspati je Indrov kňaz, a keďže Indra je najväčší z kráľov, Bṛhaspati je najväčší z kňazov. Tak, ako je Indra najväčší z kráľov, tak je Skanda alebo Kārtikeja, syn Pārvatī a Śivu, najväčší spomedzi vojvodcov. Oceán je najväčší zo všetkých vodných nádrží. Tieto Kṛṣṇove reprezentácie sú iba náznakom Jeho majestátu.