Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekstas

Texte

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

Synonyms

Synonyms

purodhasām — iš visų šventikų; ca — taip pat; mukhyam — pagrindinį; mām — Mane; viddhi — žinoki; pārtha — o Pṛthos sūnau; bṛhaspatim — Bṛhaspatį; senānīnām — iš visų karvedžių; aham — Aš esu; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — iš visų vandens telkinių; asmi — Aš esu; sāgaraḥ — vandenynas.

purodhasām: de tous les prêtres; ca: aussi; mukhyam: le principal; mām: Moi; viddhi: comprends; pārtha: ô fils de Pṛthā; bṛhaspatim: Bṛhaspati; senānīnām: de tous les chefs militaires; aham: Je suis; skandaḥ: Kārttikeya; sarasām: de toutes les étendues d’eau; asmi: Je suis; sāgaraḥ: l’océan.

Translation

Translation

O Arjuna, žinok, kad iš šventikų Aš esu vyriausias, Bṛhaspatis, iš karvedžių Aš – Kārtikeya, o iš vandens telkinių Aš – vandenynas.

Des prêtres, ô Arjuna, sache que Je suis Bṛhaspati, le plus grand. D’entre les chefs militaires, Je suis Kārttikeya, et d’entre les étendues d’eau, l’océan.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Indra – vyriausias dangaus planetų pusdievis, garsėjantis dangaus valdovo vardu. Jo valdoma planeta – Indraloka. Bṛhaspatis – Indros šventikas, o kadangi Indra – vyriausias iš visų karalių, tai Bṛhaspatis – vyriausias iš visų šventikų. Kaip Indra – vyriausias iš visų karalių, taip ir Skanda, arba Kārtikeya (Pārvatī ir Viešpaties Śivos sūnus) – vyriausias karvedys. O visų didžiausias vandens telkinys – vandenynas. Šios Kṛṣṇos reprezentacijos – tik menka Jo didybės dalelė.

Indra, le souverain des planètes édéniques, est le chef des devas. La planète sur laquelle il règne s’appelle Indraloka. Bṛhaspati remplit auprès de lui les fonctions de prêtre. Il est donc le plus grand d’entre les prêtres puisque Indra est le roi de tous les rois. De même, Skanda, ou Kārttikeya, fils de Śiva et de Pārvatī, est à la tête de tous les chefs militaires. L’océan, pour sa part, est la plus grande de toutes les étendues d’eau. Toutes ces représentations de Kṛṣṇa ne donnent ici qu’un aperçu de Sa grandeur.