Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekstas

Texto

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

Synonyms

Synonyms

purodhasām — iš visų šventikų; ca — taip pat; mukhyam — pagrindinį; mām — Mane; viddhi — žinoki; pārtha — o Pṛthos sūnau; bṛhaspatim — Bṛhaspatį; senānīnām — iš visų karvedžių; aham — Aš esu; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — iš visų vandens telkinių; asmi — Aš esu; sāgaraḥ — vandenynas.

purodhasām — de todos los sacerdotes; ca — también; mukhyam — el principal; mām — a Mí; viddhi — entiende; pārtha — ¡oh, hijo de Pṛthā!; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — de todos los comandantes; aham — Yo soy; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — de todos los depósitos de agua; asmi — Yo soy; sāgaraḥ — el océano.

Translation

Translation

O Arjuna, žinok, kad iš šventikų Aš esu vyriausias, Bṛhaspatis, iš karvedžių Aš – Kārtikeya, o iš vandens telkinių Aš – vandenynas.

De los sacerdotes, ¡oh, Arjuna!, has de saber que soy el principal, Bṛhaspati. De los generales, Yo soy Kārtikeya, y de las extensiones de agua, Yo soy el océano.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Indra – vyriausias dangaus planetų pusdievis, garsėjantis dangaus valdovo vardu. Jo valdoma planeta – Indraloka. Bṛhaspatis – Indros šventikas, o kadangi Indra – vyriausias iš visų karalių, tai Bṛhaspatis – vyriausias iš visų šventikų. Kaip Indra – vyriausias iš visų karalių, taip ir Skanda, arba Kārtikeya (Pārvatī ir Viešpaties Śivos sūnus) – vyriausias karvedys. O visų didžiausias vandens telkinys – vandenynas. Šios Kṛṣṇos reprezentacijos – tik menka Jo didybės dalelė.

Indra es el principal semidiós de los planetas celestiales, y es conocido como el rey de los cielos. El planeta en el que él reina se denomina Indraloka. Bṛhaspati es el sacerdote de Indra, y puesto que Indra es el principal de todos los reyes, Bṛhaspati es el principal de todos los sacerdotes. Y así como Indra es el principal de todos los reyes, Skanda, o Kārttikeya, el hijo de Pārvatī y el Señor Śiva, es el principal de todos los comandantes militares. Y de todas las extensiones de agua, el océano es la mayor. Estas representaciones de Kṛṣṇa apenas dan indicios de Su grandeza.