Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekstas

Text

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

Synonyms

Synonyms

purodhasām — iš visų šventikų; ca — taip pat; mukhyam — pagrindinį; mām — Mane; viddhi — žinoki; pārtha — o Pṛthos sūnau; bṛhaspatim — Bṛhaspatį; senānīnām — iš visų karvedžių; aham — Aš esu; skandaḥ — Kārtikeya; sarasām — iš visų vandens telkinių; asmi — Aš esu; sāgaraḥ — vandenynas.

purodhasām — of all priests; ca — also; mukhyam — the chief; mām — Me; viddhi — understand; pārtha — O son of Pṛthā; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — of all commanders; aham — I am; skandaḥ — Kārttikeya; sarasām — of all reservoirs of water; asmi — I am; sāgaraḥ — the ocean.

Translation

Translation

O Arjuna, žinok, kad iš šventikų Aš esu vyriausias, Bṛhaspatis, iš karvedžių Aš – Kārtikeya, o iš vandens telkinių Aš – vandenynas.

Of priests, O Arjuna, know Me to be the chief, Bṛhaspati. Of generals I am Kārttikeya, and of bodies of water I am the ocean.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Indra – vyriausias dangaus planetų pusdievis, garsėjantis dangaus valdovo vardu. Jo valdoma planeta – Indraloka. Bṛhaspatis – Indros šventikas, o kadangi Indra – vyriausias iš visų karalių, tai Bṛhaspatis – vyriausias iš visų šventikų. Kaip Indra – vyriausias iš visų karalių, taip ir Skanda, arba Kārtikeya (Pārvatī ir Viešpaties Śivos sūnus) – vyriausias karvedys. O visų didžiausias vandens telkinys – vandenynas. Šios Kṛṣṇos reprezentacijos – tik menka Jo didybės dalelė.

Indra is the chief demigod of the heavenly planets and is known as the king of the heavens. The planet on which he reigns is called Indraloka. Bṛhaspati is Indra’s priest, and since Indra is the chief of all kings, Bṛhaspati is the chief of all priests. And as Indra is the chief of all kings, similarly Skanda, or Kārttikeya, the son of Pārvatī and Lord Śiva, is the chief of all military commanders. And of all bodies of water, the ocean is the greatest. These representations of Kṛṣṇa only give hints of His greatness.