Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Tekstas

Текст

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
кула-кшайе пран̣аш́йанті
кула-дгарма̄х̣ сана̄тана̄х̣
дгарме нашт̣е кулам̇ кр̣тснам
адгармо ’бгібгаватй ута

Synonyms

Послівний переклад

kula-kṣaye — sunaikinus giminę; praṇaśyanti — išnyksta; kula-dharmāḥ — giminės tradicija; sanātanāḥ — amžina; dharme — religiją; naṣṭe — sunaikinus; kulam — giminė; kṛtsnam — visa; adharmaḥ — bedievyste; abhibhavaty — virsta; uta — pasakyta.

кула-кшайе—знищуючи родину; пран̣аш́йанті—долаються; кула-дгарма̄х̣ — родинні традиції; сана̄тана̄х̣ — вічні; дгарме — релігія; нашт̣е—руйнується; кулам—родина; кр̣тснам—усе; адгармах̣— безвір’я; абгібгаваті—перетворюється; ута—сказано.

Translation

Переклад

Žlugus dinastijai, sunyksta amžinoji giminės tradicija, o likusioji giminės dalis puola į bedievystę.

Коли руйнується династія, гинуть вічні родинні традиції, а ті члени родини, які залишились, впадають у безвір’я.

Purport

Коментар

KOMENTARAS: Varṇāśramos institucija gausi religijos tradicijų, kurios padeda teisingai auklėti šeimos narius ir diegti jiems dvasinių vertybių poreikį. Už apsivalymo procesą, kuris trunka nuo gimimo iki mirties, šeimoje atsakingi vyresnieji šeimos nariai. Vyresniesiems šeimos nariams žuvus šeimos apsivalymo tradicijos būtų apleistos, ir nedorus įpročius išsiugdžiusi jaunuomenė prarastų galimybę dvasiškai išsigelbėti. Tad jokiu būdu negalima žudyti giminės vyresniųjų.

В системі варн̣а̄ш́рама існує багато релігійних традицій, які допомагають правильно виховувати членів родини й досягати духовних цінностей. За процес очищення, який починається з народження й триває до самої смерті, відповідальні старші члени родини. Коли ж умирають старші, сімейні традиції очищення можуть перерватись і в молодших членів родини, що залишились, можуть з’явитись порочні звички, внаслідок чого вони втратять можливість духовного спасіння. Тому ніхто не має права вбивати старших членів родини, навіть якщо вони і заслуговують на те.