Skip to main content

TEXT 23

第23節

Tekstas

テキスト

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ
yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Synonyms

Synonyms

yotsyamānān — į tuos, kurie kausis; avekṣe — noriu pažvelgti; aham — aš; ye — kurie; ete — tie; atra — čia; samāgatāḥ — susirinkę; dhārtarāṣṭrasya — Dḥṛtarāṣṭros sūnui; durbuddheḥ — piktavaliui; yuddhe — kautynėse; priya — gero; cikīrṣavaḥ — linkintys.

yotsyamānān —戦おうとしている者たち; avekṣe —見せよ; aham —私; ye — (〜である)人; ete —人々; atra — ここに; samāgatāḥ—集まった; dhārtarāṣṭrasya — ドリタラーシュトラの息子のために; durbuddheḥ —邪悪な心を持った; yuddhe — 戦いにおいて; priya — well;cikīrṣavaḥ —望んで

Translation

Translation

Aš noriu pažvelgti į tuos, kurie atvyko kautis su mumis, norėdami įsiteikti piktavaliui Dhṛtarāṣṭros sūnui.

またドリタラーシュトラの邪悪な心を持つ息子たちに味方をして戦おうと、ここに集まってきた人々を見せて下さい

Purport

Purport

KOMENTARAS: Niekam nebuvo paslaptis, kad Duryodhana kūrė piktus planus ir su savo tėvu Dhṛtarāṣṭra sudarė sandėrį, norėdamas pasiglemžti Pāṇḍavų karalystę. Visi palaikiusieji Duryodhanos pusę – to paties lizdo paukščiai. Arjuna trokšta pamatyti juos mūšio lauke, prieš prasidedant kovai, bet nė neketina siūlyti taikių derybų, o tik nori patirti, kas jie. Karys, aišku, nori dar kartą išvysti priešą, kad įvertintų jėgą, su kuria teks susiremti. Tačiau jis visiškai įsitikinęs pergale, nes greta jo sėdi Kṛṣṇa.

ドゥルヨーダナは妖計を用いてパーンドゥ兄弟から領地を強奪しようとしました。父ドリタラーシュトラもそれに同調した、このことは公然の秘密なのですから、それを承知の上でドゥルヨーダナに味方した人々は、彼らと同じ羽の鳥、同類です。いったいどういう人たちが来ているのか、アルジュナは戦う前に知りたいと思いました。もちろん今さら和平交渉をしようなどとは考えてもいません。クリシュナが傍らについていてくれるからには、勝利を確信して露ほども疑っていませんが、相手の強さを一応判定してみたかったのです。