Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekstas

Текст

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi
айанешу ча сарвешу
йатга̄-бга̄ґам авастгіта̄х̣
бгı̄шмам ева̄бгіракшанту
бгавантах̣ сарва ева хі

Synonyms

Послівний переклад

ayaneṣu — strateginėse vietose; ca — taip pat; sarveṣu — visose; yathā- bhāgam — įvairiai išrikiuoti; avasthitāḥ — būdami; bhīṣmam — senoliui Bhīṣmai; eva — tikrai; abhirakṣantu — turite padėti; bhavantaḥ — jūs; sarve — visi iš eilės; eva hi — tikrai.

айанешу — в стратегічних пунктах; ча — також; сарвешу — скрізь; йатга̄-бга̄ґам—по-різному вишикувані; авастгіта̄х̣—розташовані; бгı̄шмам — діда Бгı̄шму; ева — неодмінно; абгіракшанту — підтримайте; бгавантах̣—ви; сарве—усі відповідно; ева хі—неодмінно.

Translation

Переклад

O dabar kiekvienas jūsų turite visomis išgalėmis paremti senolį Bhīṣmą, užėmę jums skirtas strategines vietas kariuomenės falangose.

Тепер всі ви, обравши відповідні стратегічні позиції, повинні всіма силами підтримати діда Бгı̄шму.

Purport

Коментар

KOMENTARAS: Duryodhana, išaukštinęs Bhīṣmos narsą, susigriebia ir norėdamas, kad kiti karvedžiai nepasijustų mažiau vertinami, su jam būdingu diplomatiškumu aukščiau minėtais žodžiais stengiasi atitaisyti padėtį. Jis pabrėžia, jog Bhīṣmadeva, be abejonių, yra didžiausias didvyris, tačiau jis nebejaunas, todėl kiekvienas turėtų gerai pagalvoti, kaip patikimai apsaugoti jį iš visų pusių. Senoliui įsitraukus į kovą, priešas gali tuo pasinaudoti ir pulti neapsaugotą užnugarį. Todėl labai svarbu, kad kiti didvyriai nepaliktų savo strateginių pozicijų ir neleistų priešininkui suardyti rikiuotės. Duryodhana gerai supranta, kad Kauravų pergalė priklauso nuo to, ar dalyvaus Bhīṣmadeva kautynėse, ar ne. Jis yra įsitikinęs, kad sulauks visapusiškos Bhīṣmadevos ir Droṇācāryos paramos mūšyje, nes gerai prisimena, kaip viešame susirinkime abu nė žodeliu neužtarė Arjunos žmonos Draupadī, kuri, patekusi į beviltišką padėtį, prievarta nurenginėjama visų didžiųjų karvedžių akivaizdoje, meldė jų pagalbos. Žinodamas, kad abu karo vadai simpatizuoja Pāṇḍavams, Duryodhana vis dėlto vylėsi, jog dabar jie visiškai pamirš savo jausmus, kaip tai buvo nutikę azartinio žaidimo kauliukais metu.

Дурйодгана, віддавши належне доблесті Бгı̄шми, зважив на те, що інші можуть подумати, нібито їх вважають менш значними, і тому він, промовляючи так, із властивою йому дипломатичністю намагається залагодити справу. Він підкреслює, що хоча Бгı̄шма, безумовно, і найвеличніший герой, однак він уже літній, і тому треба особливо подбати про те, щоб усебічно підтримати його. Він може захопитися битвою в якомусь одному місці, й ворог скористається з цього. Тому дуже важливо, щоб інші великі воїни не залишали своїх стратегічних позицій, бо це дозволить ворогові прорвати фалангу. Дурйодгана добре розумів, що перемога Куру залежить від присутності Бгı̄шмадеви. Він був переконаний, що в бою Бгı̄шмадева й Дрон̣а̄ча̄рйа виявлять йому цілковиту підтримку, адже він добре пам’ятав, як вони не вимовили жодного слова, коли беззахисну дружину Арджуни Драупадı̄ силоміць роздягали в присутності всіх полководців і вона волала до їхнього почуття справедливості. Хоча він і знав, що обидва ці воєначальники почувають деяку прихильність до Па̄н̣д̣ав, він сподівався, що тепер вони цілком відмовляться од сентиментів, що вже було трапилось під час гри в кості.