Skip to main content

TEXT 10

VERŠ 10

Tekstas

Verš

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam
aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyms

Synonyma

aparyāptaṁ — neišmatuojama; tat — ta; asmākam — mūsų; balam — galybė; bhīṣma — senolio Bhīṣmos; abhirakṣitam — patikimai saugoma; paryāptam — ribota; tu — tačiau; idam — visa ta; eteṣām — Pāṇḍavų; balam — stiprybė; bhīma — Bhīmos; abhirakṣitam — rūpestingai saugoma.

aparyāptam — nezmerateľná; tat — tá; asmākam — naša; balam — sila; bhīṣma — praotec Bhīṣma; abhirakṣitam — dokonale ochraňovaní; paryāptaṁ — obmedzená; tu — ale; idam — tých; eteṣām — Pāṇḍuovcov; balam — sila; bhīma — Bhīmom; abhirakṣitam — svedomito chránená.

Translation

Překlad

Mūsų stiprybė neišmatuojama, be to, mus patikimai saugo senolis Bhīṣma, o išgalės Pāṇḍavų, rūpestingai saugomų Bhīmos, ribotos.

Naša vojenská sila je neobmedzená a dokonale chránená praotcom Bhīṣmom, zatiaľ čo sila bratov Pāṇḍuovcov, svedomito chránená Bhīmom, je obmedzená.

Purport

Význam

KOMENTARAS: Šiame posme Duryodhana palygina ir įvertina jėgas. Jis mano, kad jo ginkluotųjų pajėgų galybė neišmatuojama, nes ypač pasikliauja milžinišką patirtį turinčio karvedžio, senolio Bhīṣmos apsauga. Kita vertus, jis įsitikinęs, kad Pāṇdavų jėgos ribotos, nes juos gina mažiau įgudęs karvedys Bhīma – gana menkas, lyginant jį su Bhīṣma. Duryodhana visada nekentė Bhīmos, nes puikiai žinojo, kad jeigu žus, tai tik nuo jo rankos.Vis dėlto jis tvirtai tiki savo pergale, nes kautynėse dalyvauja žymiai už Bhīmą pranašesnis karvedys Bhīṣma. Iš tiesų, Duryodhana turėjo pagrindo tikėtis laimėti šį mūšį.

Duryodhana tu porovnáva obidve armády. Veril, že sila jeho vojska je neobmedzená, zvlášť preto, že bola pod ochranou najskúsenejšieho generála, praotca Bhīṣmu. Na druhej strane bola vojenská sila bratov Pāṇḍuovcov obmedzená, pretože ju ochraňoval menej skúsený generál Bhīma, ktorý bol v porovnaní s Bhīṣmom ako zrnko piesku. Duryodhana vždy cítil k Bhīmovi nenávisť, pretože dobre vedel, že ak v boji padne, zahynie jedine rukou Bhīmovou. Zároveň si však bol vďaka Bhīṣmovej prítomnosti istý víťazstvom, lebo Bhīṣma bol oveľa skúsenejším generálom.