Skip to main content

TEXT 10

제10절

Tekstas

원문

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam
아빠르얍땀 따다스마깜 aparyāptaṁ tad asmākaṁ
발람 비쉬마비락쉬땀 balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
빠르얍땀 뜨비다메떼샴 paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
발람 비마비락쉬땀 balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyms

동의어

aparyāptaṁ — neišmatuojama; tat — ta; asmākam — mūsų; balam — galybė; bhīṣma — senolio Bhīṣmos; abhirakṣitam — patikimai saugoma; paryāptam — ribota; tu — tačiau; idam — visa ta; eteṣām — Pāṇḍavų; balam — stiprybė; bhīma — Bhīmos; abhirakṣitam — rūpestingai saugoma.

아빠르얍땀: 헤아릴 수 없는, 땃: 그것, 아스마깜: 우리들의, 발람: 힘, 비쉬마: 비쉬마 할아버지에 의해, 아비락쉬땀: 완전히 보호된, 빠르얍땀: 제한된, 뚜: 그러나, 이담: 이 모든 것, 에떼샴: 빤다바들의, 발람: 힘, 비마: 비마, 아비락쉬땀: 잘 보호된.

Translation

번역

Mūsų stiprybė neišmatuojama, be to, mus patikimai saugo senolis Bhīṣma, o išgalės Pāṇḍavų, rūpestingai saugomų Bhīmos, ribotos.

우리들의 힘은 이루 헤아릴 수가 없고 우리는 비쉬마 할아버지께서 완벽히 보호하고 계신 데 반해, 빤다바들은 비마가 신중히 보호하고 있지만 그들의 힘은 한정되어 있습니다.

Purport

주석

KOMENTARAS: Šiame posme Duryodhana palygina ir įvertina jėgas. Jis mano, kad jo ginkluotųjų pajėgų galybė neišmatuojama, nes ypač pasikliauja milžinišką patirtį turinčio karvedžio, senolio Bhīṣmos apsauga. Kita vertus, jis įsitikinęs, kad Pāṇdavų jėgos ribotos, nes juos gina mažiau įgudęs karvedys Bhīma – gana menkas, lyginant jį su Bhīṣma. Duryodhana visada nekentė Bhīmos, nes puikiai žinojo, kad jeigu žus, tai tik nuo jo rankos.Vis dėlto jis tvirtai tiki savo pergale, nes kautynėse dalyvauja žymiai už Bhīmą pranašesnis karvedys Bhīṣma. Iš tiesų, Duryodhana turėjo pagrindo tikėtis laimėti šį mūšį.

여기에서 듀로다나는 힘을 상대적으로 측정하고 있다. 그는 가장 경험 많은 장군, 비쉬마 할아버지가 특별히 보호하고 있는 자기 군대의 힘은 이루 헤아릴 수 없다고 생각하는 반면, 비쉬마 앞에서는 하찮고, 경험이 부족한 장군 비마가 보호하고 있는 빤다바들의 힘은 유한하다고 생각한다. 듀로다나는 만약 자기가 죽는다면 비마에 의해 죽임을 당하리라는 것을 잘 알고 있기 때문에 항상 비마를 시기했다. 그러나 그는 동시에 훨씬 뛰어난 장군인 비쉬마가 있기에 자신의 승리를 확신했다. 전쟁에서 승리하리라는 그의 믿음은 매우 확고했다.