Skip to main content

제17절

TEXT 17

원문

Текст

삐따함 아샤 자가또 pitāham asya jagato
마따 다따 삐따마하하 mātā dhātā pitāmahaḥ
베댬 빠비뜨람 옴까라 vedyaṁ pavitram oṁ-kāra
릭 사마 야주레바 짜 ṛk sāma yajur eva ca
піта̄хам асйа джаґато
ма̄та̄ дга̄та̄ піта̄махах̣
ведйам̇ павітрам ом̇ка̄ра
р̣к са̄ма йаджур ева ча

동의어

Послівний переклад

삐따: 아버지, 아함: 나는, 아샤: 이것의, 자가따하: 우주, 마따: 어머니, 다따: 후원자, 삐따마하하: 할아버지, 베댬: 알려져야 하는 것, 빠비뜨람: 정화하는 것, 옴-까라: 옴 음절, 릭: 리그베다, 사마: 사마베다, 야주후: 야주르베다, 에바: 분명히, 짜: 그리고.

піта̄ — батько; ахам — Я; асйа — цього; джаґатах̣ — всесвіту; ма̄та̄—мати; дга̄та̄—той, хто підтримує; піта̄махах̣—дід; ведйам— предмет пізнання; павітрам—те, що очищує; ом̇-ка̄рах̣—склад ом̇; р̣кР̣ґ Веда; са̄маСа̄ма Веда; йаджух̣Йаджур Веда; ева—неодмінно; ча—і.

번역

Переклад

나는 이 우주의 아버지이고, 어머니, 후원자, 그리고 조상이다. 나는 지식의 대상이고, 정화제이며 그리고 음절 옴이다. 나는 또한 리그, 사마 그리고 야주르베다이니라.

Я — батько всесвіту і мати, опора і прадід його. Я — об’єкт пізнання, і той, хто очищує, і Я — склад ом̇. Я також Р̣ґ, Са̄ма і Йаджур Веда.

주석

Коментар

움직이고 움직이지 않는, 전 우주의 발현은 끄리쉬나가 가진 에너지들의 다양한 활동으로 현현하게 되었다. 물질적 존재 안에서 우리는 여러 생명체와 다양한 관계를 맺지만, 이들은 끄리쉬나의 경계적 에너지일 뿐이다. 쁘라끄리띠의 창조 안에서 그들 중 누구는 우리의 아버지, 어머니, 할아버지, 창조자 등으로 보이지만 사실 그들은 끄리쉬나의 부분이다. 이처럼 우리의 아버지, 어머니 등으로 보이는 이러한 생명체들은 바로 끄리쉬나이다. 이 구절에서 다타(dhātā)라는 말은 “창조자”를 의미한다. 우리의 아버지 어머니는 끄리쉬나의 일부일 뿐만 아니라 다른 창조자, 할아버지, 할머니 등도 끄리쉬나다. 실제로 끄리쉬나의 부분인 모든 생명체가 끄리쉬나이다. 그러므로 모든 베다는 오직 끄리쉬나를 목표로 한다. 베다를 통해 우리가 알고자 하는 것이 무엇이든 끄리쉬나를 이해하기 위한 디딤돌에 불과하다. 우리의 근원적 위치를 향해 정화해 나가는 데 도움이 되는 주제는 바로 끄리쉬나다. 이처럼, 모든 베다의 원칙을 이해하는 데 관심 있는 생명체 역시 끄리쉬나의 부분이며 따라서 그들 역시 끄리쉬나이다. 모든 베다의 만뜨라에서 쁘라나바(praṇava)라고 불리는 옴 음절은 초월적 소리 진동이며 이 역시 끄리쉬나다. 그리고 네 베다인 사마, 야주르, 리그, 아타르바의 모든 찬송가에서 쁘라나바, 즉 옴까라(oṁ-kāra)는 아주 중요하기에 이것 역시 끄리쉬나로 이해된다.

Всезагальні космічні творіння, рухомі і нерухомі, виявляються завдяки різноманітній діяльності енерґії Кр̣шн̣и. В матеріальному існуванні ми вступаємо в різноманітні стосунки з різними живими істотами, які являють собою межову енерґію Кр̣шн̣и, але в процесі проявлення пракр̣ті, деякі з них виступають в ролі наших батьків, матерів, дідів тощо, хоча насправді вони — невід’ємні часточки Кр̣шн̣и. Ці живі істоти, хоча вони й виконують роль наших батьків, матерів тощо, є ніщо інше, як Кр̣шн̣а. В цьому вірші слово дга̄та̄ означає «творець». І не тільки наші батько й мати є невід’ємними елементарними частками Кр̣шн̣и, але й батьки наших батьків й т. ін., також є Кр̣шн̣а. Насправді кожна жива істота, як Його невід’ємна частка, є Кр̣шн̣ою. Тому всі Веди мають своєю метою лише Кр̣шн̣у. Все, про що б ми не бажали дізнатись з Вед, буде подальшим кроком в пізнанні Кр̣шн̣и. Все те, що допомагає нам очиститись і досягти нашого істинного становища, є Кр̣шн̣а. Так само, жива істота, яка прагне усвідомити всі ведичні принципи, також є невід’ємна частка Кр̣шн̣и, і треба розуміти, що вона — теж Кр̣шн̣а. Звук ом̇, або пран̣ава, що зустрічаємо в усіх ведичних мантрах, являє собою трансцендентну звукову вібрацію, і він також є Кр̣шн̣а. В усіх гімнах чотирьох Вед (Са̄ма, Йаджур, Р̣ґ й Атгарва) пран̣ава, або ом̇ка̄ра посідає надзвичайно важливе місце, і тому слід розуміти, що він — також Кр̣шн̣а.