Skip to main content

제26절

TEXT 26

원문

Tekst

슈끌라-끄리쉬네 가띠 혜떼 śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
자가따 샤스바떼 마떼 jagataḥ śāśvate mate
에까야 야땨나브릿띰 ekayā yāty anāvṛttim
안야야바르따떼 뿌나하 anyayāvartate punaḥ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

동의어

Synonyms

슈끌라: 빛, 끄리쉬네: 그리고 어둠, 가띠: 지나가는 길, 히: 확실히, 에떼: 이 두 가지, 자가따하: 물질계의, 샤스바떼: 베다의, 마떼: 의견에서, 에까야: 하나에 의해, 야띠: 가다, 아나브릿띰: 되돌아오지 않는, 안야야: 다른 것에 의해, 아바르따떼: 돌아오다, 뿌나하: 다시.

śukla — lys; kṛṣṇe — og mørke; gatī — måder at gå bort på; hi — afgjort; ete — disse to; jagataḥ — om den materielle verden; śāśvate — af Vedaerne; mate — efter meningen; ekayā — på den ene; yāti — går man; anāvṛttim — til ingen tilbagevenden; anyayā — på den anden; āvartate — kommer man tilbage; punaḥ — igen.

번역

Translation

베다의 의견에 따르면 이 세상을 떠나는 두 가지 방법이 있다. 하나는 빛 속에서, 그리고 다른 하나는 어둠 속에서이다. 빛 속에서 떠나면 다시 돌아오지 않지만 어둠 속에서 떠나면 다시 돌아오느니라.

Ifølge Vedaernes opfattelse er der to måder at forlade denne verden på. Den ene er i lyset og den anden i mørket. Går man bort i lyset, kommer man ikke tilbage, men forlader man verden i mørket, vender man tilbage.

주석

Purport

세상을 떠남과 돌아옴에 관해 아짜리아 발라데바 비댜부샤나가 찬도갸 우빠니샤드(5.10.3~5)에서 똑같은 설명을  인용했다. 결실을 바라는 일꾼들과 철학적 사색가들은 태곳적부터 끊임없이 오고 가고 있다. 그들은 끄리쉬나께 항복하지 않기 때문에 사실상 궁극적 구원을 얻지 못한다.

FORKLARING: En lignende beskrivelse af bortgang og tilbagevenden gives af Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa, der citerer Chāndogya Upaniṣad (5.10.3–5). De frugtstræbende arbejdere og spekulative filosoffer kommer og går konstant og har gjort det lige siden tidernes morgen. I virkeligheden opnår de ikke den endelige befrielse, for de overgiver sig ikke til Kṛṣṇa.