Skip to main content

제25절

TEXT 25

원문

Tekstas

두모 라뜨리스 따타 끄리쉬나하 dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
샨-마사 닥쉬나야남 ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
따뜨라 짠드라마삼 죠띠르 tatra cāndramasaṁ jyotir
요기 쁘라뺘 니바르따떼 yogī prāpya nivartate
dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate

동의어

Synonyms

두마하: 연기, 라뜨리히: 밤, 따타: 또한, 끄리쉬나하: 하현달의 보름 동안, 샷-마사하: 6개월, 닥쉬나-아야남: 태양이 남반구를 지날 때, 따뜨라: 거기에, 짠드라-마삼: 달, 죠띠히: 빛, 요기: 수행자, 쁘라뺘: 달성하는, 니바르따떼: 돌아오다.

dhūmaḥ — dūmai; rātriḥ — naktis; tathā — taip pat; kṛṣṇaḥ — kai mėnulis dyla; ṣaṭ-māsāḥ — šeši mėnesiai; dakṣiṇa-ayanam — saulei krypstant į pietus; tatra — tada; cāndra-masam — Mėnulio planetą; jyotiḥ — šviesą; yogī — mistikas; prāpya — pasiekęs; nivartate — sugrįžta atgal.

번역

Translation

연기 속에서, 밤에, 달이 기우는 보름 동안, 또는 태양이 남반구를 지나는 동안 이 세상을 떠나는 요기는 달에 이르게 되지만, 다시 이 세상으로 돌아오느니라.

Mistikas, išeinantis iš pasaulio migloje, naktį, kai mėnulis dyla, ar per tuos šešis mėnesius, kai saulė krypsta į pietus, pasiekia Mėnulio planetą, tačiau ir vėl grįžta atgal.

주석

Purport

스리마드 바가바땀의 제3권에서 까삘라 무니(Kapila Muni)께서 지구에서 일어나는 결실적 행위와 제사 절차에 능통한 자는 죽어서 달에 간다고 언급하신다. 이러한 높은 영혼들은 달에서 약 10,000년(데바들의 계산법으로) 동안 살고 소마 라사(soma-rasa)를 마시며 삶을 즐긴다. 하지만 그들은 결국 지구로 돌아온다. 이것은 우리의 무딘 감각으로 인지할 수는 없을지라도, 달에 더 높은 생명체가 존재한다는 것을 의미한다.

KOMENTARAS: Trečioje „Śrīmad-Bhāgavatam“ giesmėje Kapila Mums užsimena apie tai, kad žmonės, sukaupę karminės veiklos patirtį ir išmanantys aukojimą, po mirties iš Žemės patenka į Mėnulį. Tos iškilnios sielos gyvena Mėnulyje apie 10000 metų (pusdievių skaičiavimais) ir džiaugiasi tenykščiu gyvenimu, gerdamos soma-rasą. Bet galų gale jos sugrįžta į Žemę. Tai reiškia, kad Mėnulyje gyvena aukštesnio lygio gyvosios būtybės, kurių gali ir nepatirti mūsų grubios juslės.