Skip to main content

제39절

第39節

원문

テキスト

에딴 메 삼샤얌 끄리쉬나 etan me saṁśayaṁ kṛṣṇa
쳇뚬 아르하샤셰샤따하 chettum arhasy aśeṣataḥ
뜨바단야 삼샤야샤샤 tvad-anyaḥ saṁśayasyāsya
쳇따 나 휴빠빠댜떼 chettā na hy upapadyate
etan me saṁśayaṁ kṛṣṇa
chettum arhasy aśeṣataḥ
tvad-anyaḥ saṁśayasyāsya
chettā na hy upapadyate

동의어

Synonyms

에땃: 이것은, 메: 나의, 삼샤얌: 의심, 끄리쉬나: 오 끄리쉬나, 쳇뚬: 몰아내다, 아르하시: 당신께 요구합니다, 아셰샤따하: 완전히, 뜨밧: 당신보다, 안야하: 다른, 삼샤야샤: 의심하는, 아샤: 이것, 쳇따: 제거하다, 나: 결코, 히: 확실히, 우빠빠댜떼: 찾아볼 수 있는.

etat —これが~です; me — 私の; saḿśayam — 疑問; kṛṣṇa — おお、クリシュナ; chettum — 一掃する; arhasi — あなたは要求される; aśeṣataḥ — 完全に; tvat — あなたより; anyaḥ — 他に; saḿśayasya — 疑問の; asya — この; chettā — 取り除く人; na — 決して~でない; hi — 確かに; upapadyate —見つけられる.

번역

Translation

제 의심은 이러하오니, 오! 끄리쉬나, 부디 이를 완전히 몰아내 주소서. 이 의심을 없앨 수 있는 분은 오직 당신뿐 그 누구도 없습니다.

クリシュナよ、これが私の疑問なのです。ぜひこの不安を取り除いてください。私の疑惑を打ち砕くことができるのは、あなたを置いて他にはありません。

주석

Purport

끄리쉬나는 과거, 현재, 그리고 미래를 완전히 아신다. 바가바드 기따의 처음에 주께서 모든 생명체는 개별적으로 과거에 존재했고, 현재에도 존재하고 있으며, 그리고 심지어 물질적 얽힘에서 해방된 후에도 계속해서 개별 정체성을 유지할 것이라고 말씀하셨다. 그래서 주는 개별 생명체의 미래에 관한 의문을 이미 말끔히 없애주셨다. 이제 아르주나는 성공하지 못한 초월주의자의 미래를 알고 싶어 한다. 그 누구도 끄리쉬나와 동등하거나 끄리쉬나를 넘어설 수 없으며, 물질적 본성에 좌우되는 소위 위대한 성인이나 철학자들 또한 명백히 끄리쉬나와 같아질 수 없다. 따라서 끄리쉬나의 의견이 모든 의문에 관한 최종적이고 완벽한 답인데 그 이유는 끄리쉬나께서는 과거, 현재, 미래를 완벽히 알고 계시지만, 그 누구도 끄리쉬나를 제대로 알지 못하기 때문이다. 오직 끄리쉬나와 끄리쉬나 의식의 헌애자만이 뭐가 뭔지를 알 수 있다.

クリシュナは過去、現在、未来を完全に知っていらっしゃる。バガヴァッド・ギーターの初めに、主は言われた——「生きとし生けるものは全て、別々の個体として過去に存在し、今、現在ここに存在し、また解脱した後も未来永遠に存在し続ける」と。個々の生物の未来については、すでに主はこのように明白に教えてくださっている。今、アルジュナが知りたいのは、世俗の生活を捨ててヨーガの道に進んだものの、上っている途中で足を滑らせ、転落した人々の未来のこと。宇宙にクリシュナと同等なものはなく、ましてクリシュナ以上のもはない。〝大聖者〟や〝大哲学者〟と称する人々も、クリシュナと較べたら月とスッポン以下である。比較することすらできない。したがって、あらゆる疑問に対するクリシュナの答えは、最終かつ完璧である。なぜならは過去、現在、未来のことを完全に知り尽くしているからである。だが、については誰も知り得ない。ただ、クリシュナとクリシュナ意識に達したたちだけが、存在の真相を知っている。