Skip to main content

제7절

TEXT 7

원문

Tekstas

야스 뜨빈드리야니 마나사 yas tv indriyāṇi manasā
니얌야라바떼’르주나 niyamyārabhate ’rjuna
까르멘드리야이 까르마-요감 karmendriyaiḥ karma-yogam
아삭따 사 비시샤떼 asaktaḥ sa viśiṣyate
yas tv indriyāṇi manasā
niyamyārabhate ’rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam
asaktaḥ sa viśiṣyate

동의어

Synonyms

야하: 하는 자, 뚜: 그러나, 인드리야니: 감각들, 마나사: 마음으로, 니얌야: 규제하는, 아라바떼: 시작하다, 아르주나: 오 아르주나, 까르마-인드리야이: 활발한 감각기관들의, 까르마-요감: 봉헌, 아삭따하: 집착 없이, 사하: 그는, 비시샤떼: 훨씬 더 낫다.

yaḥ — kas; tu — bet; indriyāṇi — jusles; manasā — proto dėka; niyamya — valdyti; ārabhate — pradeda; arjuna — o Arjuna; karma-indriyaiḥ — veikiančiaisiais organais; karma-yogam — pasiaukojimą; asaktaḥ — be prisirišimo; saḥ — jis; viśiṣyate — žymiai pranašesnis.

번역

Translation

반면, 진실한 자가 마음을 다해 활발한 감각을 다스리려고 노력하며 아무런 집착 없이 끄리쉬나 의식으로 까르마 요가를 시작하면 그가 훨씬 더 낫다.

Kita vertus, jeigu žmogus nuoširdžiai stengiasi protu suvaldyti veikiančias jusles ir be prisirišimo imasi karma-yogos [įsisąmoninęs Kṛṣṇą], jo padėtis žymiai aukštesnė.

주석

Purport

방탕한 삶과 감각의 즐거움을 위해 가짜 초월주의자가 되기보다는 자기가 하는 일을 계속하면서 물질적 속박에서 벗어나고자 하는 삶의 목적을 실행하여 절대신의 왕국에 들어가는 것이 더 낫다. 최상의 스바르타 가띠(svārtha-gati), 즉 자아실현의 목적은 비쉬누께 이르는 것이다. 바르나(varṇa)와 아스라마(āśrama) 전체 제도는 이러한 삶의 목표를 달성하는 데 도움을 주기 위해 설계된 것이다. 가정을 가진 사람도 주어진 일을 끄리쉬나 의식으로 함으로써 이 목적을 달성할 수 있다. 경전이 규정한 대로 자아 인식을 위한 절제된 삶을 꾸려가며 집착 없이 자기 일을 계속해나가면 영적으로 진보할 수 있다. 이러한 방법을 따르는 진실한 사람은 순진한 대중을 속이며 보여주기식 수행을 하는 거짓된 사기꾼보다 훨씬 나은 위치에 있다. 진실한 삶을 사는 거리의 청소부가 오직 생계를 위한 수단으로 명상하는 엉터리 명상가보다 훨씬 낫다.

KOMENTARAS: Užuot buvus pseudotranscendentalistu, beprasmiškai gyvenančiu ir besivaikančiu juslinių malonumų, verčiau dirbti savo darbą ir siekti gyvenimo tikslo – išsilaisvinti iš materijos nelaisvės ir eiti į Dievo karalystę. Pirmutinis svārtha-gati, arba mūsų asmeninius interesus išreiškiantis tikslas – pasiekti Viṣṇu. Varṇų bei āśramų institucija tam ir sumanyta, kad padėtų pasiekti šį gyvenimo tikslą. Šeimos žmogus irgi gali jį pasiekti reglamentuotos Kṛṣnos sąmonės tarnystės dėka. Norint save suvokti, reikia gyventi ribojant savo poreikius, kaip rekomenduoja śāstros, be prisirišimo tęsti savo darbą ir šitaip tobulėti. Žmogaus, nuosekliai besivadovaujančio šiuo metodu, padėtis žymiai geresnė negu melagio apsimetėlio, demonstruojančio pigų parodomąjį dvasingumą, kad apgautų naivią publiką. Sąžiningas gatvių šlavėjas žymiai vertesnis už šarlataną, kuris medituoja norėdamas vieno – užsidirbti pragyvenimui.