Skip to main content

제36절

TEXT 36

원문

Tekstas

아르주나 우바짜 arjuna uvāca
아타 께나 쁘라육또’얌 atha kena prayukto ’yaṁ
빠빰 짜라띠 뿌루샤하 pāpaṁ carati pūruṣaḥ
아닛찬나삐 바르쉬네야 anicchann api vārṣṇeya
발랃 이바 니요지따하 balād iva niyojitaḥ
arjuna uvāca
atha kena prayukto ’yaṁ
pāpaṁ carati pūruṣaḥ
anicchann api vārṣṇeya
balād iva niyojitaḥ

동의어

Synonyms

아르주나 우바짜: 아르주나가 말했다, 아타: 그러면, 께나: 무엇 때문에, 쁘라육따하: 강요되어, 아얌: 어떤 자, 빠빰: 죄, 짜라띠: 행하다, 뿌루샤하: 인간, 아닛찬: 뜻하지 않고, 아삐: 비록, 바르쉬네야: 오 브리쉬니의 후손이여, 발랏: 강제로, 이바: 것처럼, 니요지따하: 관여하는.

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; atha — tada; kena — kieno; prayuktaḥ — pastūmėtas; ayam — tas; pāpam — nuodėmę; carati — padaro; pūruṣaḥ — žmogus; anicchan — prieš savo norą; api — nors; vārṣṇeya — o Vṛṣṇi aini; balāt — per jėgą; iva — tartum; niyojitaḥ — įtrauktas.

번역

Translation

아르주나가 말했습니다: 오 브리쉬니의 후손이시여, 인간은 왜 원하지 않는데도 마치 강제되는 것처럼 죄를 지을 수밖에 없습니까?

Arjuna tarė: O Vṛṣṇi aini, kas verčia žmogų nusidėti net prieš savo valią, tartum jį veiktų kažkokia jėga?

주석

Purport

주의 일부인 생명체는 원래 영적이며, 순수하고, 모든 물질적 오염에서 벗어나 있었다. 따라서 본성적으로 우리가 물질계에서 죄를 짓게 되어있는 것은 아니다. 그러나 우리가 물질계의 본성과 접촉하는 순간, 주저 없이 여러 방법으로 죄를 짓고, 때로는 자기 의지와 반하여 죄를 저지른다. 따라서 생명체의 왜곡된 본성에 대해 아르주나가 끄리쉬나께 드린 질문은 매우 적절한 것이다. 비록 생명체가 때때로 죄를 저지르고 싶어 하지 않더라도 억지로 그러한 행위를 하게 된다. 그러한 죄는 우리 안에 있는 초영혼에 의해 강제된 것이 아니라, 다른 이유에서 비롯된 것이라는 사실을 주께서 다음 절에서 설명하신다.

KOMENTARAS: Gyvoji esybė, būdama neatskiriama Aukščiausiojo dalelė, iš prigimties yra dvasiška, tyra, neužteršta materijos nešvaros. Todėl pagal prigimtį materialaus pasaulio nuodėmės jos negali sutepti. Bet kontaktuodama su materialia gamta ji nesusimąstydama atlieka daugybę nuodėmingų poelgių, kartais net ir prieš savo valią. Arjuna klausia Kṛṣṇą apie nenatūralų gyvajai esybei polinkį nusidėti, ir tas klausimas – ypač aktualus. Nors kartais gyvoji esybė ir nenorėtų nusidėti, tačiau ji priversta tai padaryti. Į nuodėmę ją stumia ne širdyje glūdinti Supersiela, bet visiškai kita jėga, apie kurią Viešpats pasakoja kitame posme.