Skip to main content

제60절

TEXT 60

원문

Tekst

스바바바-제나 까운떼야 svabhāva-jena kaunteya
니받다 스베나 까르마나 nibaddhaḥ svena karmaṇā
까르뚬 넷차시 얀 모핫 kartuṁ necchasi yan mohāt
까리샤샤바쇼’삐 땃 kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

동의어

Synoniemen

스바바바-제나: 너의 고유한 본성을 타고난, 까운떼야: 오 꾼띠의 아들이여, 니받다하: 속박된, 스베나: 너 자신에 의해, 까르마나: 행위들, 까르뚬: 하다, 나: 아닌, 잇차시: 네가 좋아하다, 얏: 그것, 모핫: 환영으로, 까리샤시: 너는 할 것이다, 아바샤하: 뜻하지 않게, 아삐: 심지어, 땃: 그것.

svabhāva-jena — voortkomend uit je eigen aard; kaunteya — o zoon van Kuntī; nibaddhaḥ — geconditioneerd; svena — door je eigen; karmaṇā — activiteiten; kartum — doen; na — niet; icchasi — je wilt; yat — dat wat; mohāt — uit illusie; kariṣyasi — je zult doen; avaśaḥ — onvrijwillig; api — zelfs; tat — dat.

번역

Vertaling

환영에 이끌려 너는 지금 내 가르침에 따라 행동하기를 거부하고 있다. 그러나 네가 타고난 고유한 본성의 힘에 이끌려 너는 똑같은 행동을 하게 되어 있느니라, 오 꾼띠의 아들이여.

Onder invloed van illusie weiger je nu volgens Mijn aanwijzingen te handelen. Maar gedwongen door de activiteiten die voortkomen uit je aard, zul je wel volgens die aard moeten handelen, o zoon van Kuntī.

주석

Betekenisverklaring

지고한 주의 가르침에 따라 행동하는 것을 거부하면 자기가 처해 있는 물질적 양태에 따라 행동하게 되어 있다. 모든 사람은 특정 물질적 양태의 영향에 좌우되고 있으며 그에 따라 행동하고 있다. 그러나 지고한 주의 가르침에 따라 자발적으로 행동하는 자는 영예롭게 된다.

Wie weigert volgens de leiding van de Allerhoogste Heer te handelen, is gedwongen om overeenkomstig de hoedanigheden waarin hij zich bevindt te handelen. Iedereen is in de greep van een bepaalde combinatie van de hoedanigheden van de materiële natuur en verricht in overeenstemming daarmee activiteiten. Maar wie vrijwillig handelt volgens de aanwijzingen van de Allerhoogste Heer, wordt roemrijk.