Skip to main content

제5절

TEXT 5

원문

Tekst

야갸-다나-따빠-까르마 yajña-dāna-tapaḥ-karma
나 띠아쟘 까르얌 에바 땃 na tyājyaṁ kāryam eva tat
야교 다남 따빠스 짜이바 yajño dānaṁ tapaś caiva
빠바나니 마니쉬남 pāvanāni manīṣiṇām
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

동의어

Synonyms

야갸: 희생의, 다나: 자선, 따빠하: 그리고 고행, 까르마: 행위, 나: 결코, 띠아쟘: 버려야 하는, 까르얌: 반드시 행해야 하는, 에바: 분명히, 땃: 그것, 야갸하: 희생, 다남: 자선, 따빠하: 고행, 짜: 또는, 에바: 분명히, 빠바나니: 정화하는, 마니쉬남: 위대한 영혼들조차.

yajña — i forbindelse med ofring; dāna — velgørenhed; tapaḥ — og askese; karma — handling; na — aldrig; tyājyam — må forsages; kāryam — skal udføres; eva — afgjort; tat — den; yajñaḥ — ofring; dānam — velgørenhed; tapaḥ — askese; ca — også; eva — afgjort; pāvanāni — rensende; manīṣiṇām — selv for de store sjæle.

번역

Translation

희생, 자선, 고행의 행위는 버려서는 안 되느니라, 이것들을 반드시 실천하여라. 실제로, 희생, 자선, 고행은 위대한 영혼들조차 정화하느니라.

Ofringshandlinger, velgørenhed og askese må ikke forsages. De skal udføres. Ja, offer, velgørenhed og askese renser selv de store sjæle.

주석

Purport

요기들은 인간사회의 발전을 위해 행동해야 한다. 인간이 영적 삶에 나아가게 하는 많은 정화 과정이 있다. 예를 들어, 결혼식도 이러한 희생의 하나로 여겨지며 이는 비바하-야갸(vivāha-yajña)라고 한다. 가족 관계를 끊고 버리는 삶에 들어간 산냐시가 결혼식을 권장해야 하는가? 주께서 여기에서 인간의 복지를 위한 어떠한 희생도 절대 버려서는 안 된다고 말씀하신다. 비바하-야갸, 즉 결혼식은 인간의 마음을 통제해 영적 생활을 평화롭게 할 수 있게 하려고 존재한다. 대부분의 사람에게 이 비바하-야갸는 권장되어야 하며, 심지어 버리는 삶의 사람들도 이를 권장해야 한다. 산냐시는 여자들과 절대 어울려서는 안 되지만, 이것이 삶의 초기 단계에 있는 젊은 남자가 결혼해서 부인을 얻어서는 안 된다는 뜻은 아니다. 규정된 모든 희생은 지고한 주를 얻기 위함이다. 따라서 초기 단계에서부터 이러한 희생을 포기해서는 안 된다. 마찬가지로, 자선은 마음의 정화를 위한 것이다. 올바른 사람에게 자선하면 앞에서 언급했듯이 영적 삶에 한 걸음 더 나아가게 된다.

FORKLARING: Yogīerne skal handle til gavn for menneskesamfundets fremskridt. Der er mange renselsesprocesser, der hjælper et menneske frem mod åndeligt liv. Ægteskabsceremonien anses eksempelvis for at være en af disse offerhandlinger. Den kaldes vivāha-yajña. Skal en sannyāsī, der er i forsagelsens orden og har givet afkald på forbindelsen til sin familie, tilskynde ægteskabsceremonien? Her siger Herren, at ingen af de offerhandlinger, der tilgodeser menneskets velfærd, nogensinde må opgives. Formålet med vivāha-yajña, ægteskabsceremonien, er at regulere menneskets sind, så det kan blive fredfyldt nok til, at man kan gøre åndeligt fremskridt. De fleste mennesker bør tilskyndes til dette vivāha-yajña, selv af personer i forsagelsens orden. Sannyāsīer må aldrig være sammen med kvinder, men det betyder ikke, at en ung mand, der befinder sig på et lavere stadie i livet, ikke skal acceptere en hustru i ægteskabsceremonien. Formålet med alle de foreskrevne ofre er at nå den Højeste Herre, så på de lavere stadier må de ikke opgives. Meningen med velgørenhed er ligeledes at rense hjertet. Hvis velgørenhed som tidligere beskrevet gives til de rette personer, leder det til avanceret åndeligt liv.