Skip to main content

제16절

TEXT 16

원문

Tekst

따뜨라이밤 사띠 까르따람 tatraivaṁ sati kartāram
아뜨마남 께발람 뚜 야하 ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
빠샤땨끄리따-붇디뜨반 paśyaty akṛta-buddhitvān
나 사 빠샤띠 두르마띠히 na sa paśyati durmatiḥ
tatraivaṁ sati kartāram
ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ

동의어

Synonyms

따뜨라: 거기에, 에밤: 따라서, 사띠: 존재, 까르따람: 행위자, 아뜨마남: 자신, 께발람: 오직, 뚜: 그러나, 야하: 누구나, 빠샤띠: 보다, 악리따-붇디뜨밧: 어리석음 때문에, 나: 결코, 사하: 그는, 빠샤띠: 보다, 두르마띠히: 어리석은.

tatra — seal; evam — sel moel; sati — olles; kartāram — töötaja; ātmānam — tema ise; kevalam — ainult; tu — aga; yaḥ — igaüks, kes; paśyati — näeb; akṛta-buddhitvāt — arukuse puudumisest tulenevalt; na — mitte kunagi; saḥ — tema; paśyati — näeb; durmatiḥ — rumal.

번역

Translation

그러므로 이 다섯 가지 요소를 고려하지 않고 자기가 유일한 행위자라고 생각하는 자는 어리석음이 틀림없고, 사물을 있는 그대로 볼 수 없느니라.

Seepärast ei ole see, kes peab ennast tegevuste ainsaks sooritajaks, arvestamata nimetatud viit tegurit, kindlasti mitte kuigi arukas ega suuda näha asju sellistena nagu need on.

주석

Purport

어리석은 자는 초영혼이 우리 안에 친구로서 함께하고 있으며, 우리의 행위를 주도하고 있다는 사실을 이해할 수 없다. 물질적 원인은 장소, 행위자, 노력, 그리고 감각이지만, 결정적인 원인은 절대자, 최고인격신이다. 따라서 우리는 네 가지 물질적 요소는 물론이고 최상의 동인(動因)도 보아야 한다. 이 절대자를 보지 못하는 자는 자기를 행위자로 생각한다.

Rumal inimene ei suuda mõista, et tema südames asub sõbrana Ülihing, kes juhib kõiki tema tegevusi. Ehkki materiaalsed põhjused nagu paik, töötaja, jõupingutused ja meeled avaldavad mõju igale tegevusele, on kõige lõplikuks põhjuseks ikkagi Kõigekõrgem, Jumala Isiksus. Seepärast peab inimene lisaks neljale materiaalsele põhjusele silmas pidama ka kõrgeimat mõju avaldavat põhjust. See, kes ei näe Kõigekõrgemat, peab tegude kordasaatjaks iseennast.