Skip to main content

제16절

TEXT 16

원문

Tekst

따뜨라이밤 사띠 까르따람 tatraivaṁ sati kartāram
아뜨마남 께발람 뚜 야하 ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
빠샤땨끄리따-붇디뜨반 paśyaty akṛta-buddhitvān
나 사 빠샤띠 두르마띠히 na sa paśyati durmatiḥ
tatraivaṁ sati kartāram
ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ

동의어

Synonyms

따뜨라: 거기에, 에밤: 따라서, 사띠: 존재, 까르따람: 행위자, 아뜨마남: 자신, 께발람: 오직, 뚜: 그러나, 야하: 누구나, 빠샤띠: 보다, 악리따-붇디뜨밧: 어리석음 때문에, 나: 결코, 사하: 그는, 빠샤띠: 보다, 두르마띠히: 어리석은.

tatra — dér (i den forbindelse); evam — således; sati — som værende; kartāram — aktør; ātmānam — sig selv; kevalam — den eneste; tu — men; yaḥ — enhver, der; paśyati — ser; akṛta-buddhitvāt — på grund af manglende intelligens; na — aldrig; saḥ — han; paśyati — ser; durmatiḥ — den tåbelige.

번역

Translation

그러므로 이 다섯 가지 요소를 고려하지 않고 자기가 유일한 행위자라고 생각하는 자는 어리석음이 틀림없고, 사물을 있는 그대로 볼 수 없느니라.

Derfor er den, der opfatter sig selv som den eneste aktør uden at tage de fem faktorer i betragtning, afgjort ikke videre intelligent og kan ikke se tingene, som de er.

주석

Purport

어리석은 자는 초영혼이 우리 안에 친구로서 함께하고 있으며, 우리의 행위를 주도하고 있다는 사실을 이해할 수 없다. 물질적 원인은 장소, 행위자, 노력, 그리고 감각이지만, 결정적인 원인은 절대자, 최고인격신이다. 따라서 우리는 네 가지 물질적 요소는 물론이고 최상의 동인(動因)도 보아야 한다. 이 절대자를 보지 못하는 자는 자기를 행위자로 생각한다.

FORKLARING: En tåbelig person kan ikke forstå, at Oversjælen sidder som en ven i hjertet og styrer hans handlinger. Selv om de materielle årsager er stedet, arbejderen, anstrengelsen og sanserne, er den Højeste, Guddommens Personlighed, den endelige årsag. Man skal derfor ikke kun se de fire materielle årsager, men også den højeste umiddelbare årsag. Den, der ikke ser den Højeste, tror, at han selv er den, der handler.