Skip to main content

제16절

TEXT 16

원문

Verš

따뜨라이밤 사띠 까르따람 tatraivaṁ sati kartāram
아뜨마남 께발람 뚜 야하 ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
빠샤땨끄리따-붇디뜨반 paśyaty akṛta-buddhitvān
나 사 빠샤띠 두르마띠히 na sa paśyati durmatiḥ
tatraivaṁ sati kartāram
ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ

동의어

Synonyma

따뜨라: 거기에, 에밤: 따라서, 사띠: 존재, 까르따람: 행위자, 아뜨마남: 자신, 께발람: 오직, 뚜: 그러나, 야하: 누구나, 빠샤띠: 보다, 악리따-붇디뜨밧: 어리석음 때문에, 나: 결코, 사하: 그는, 빠샤띠: 보다, 두르마띠히: 어리석은.

tatra — tam; evam — tak; sati — jsoucí; kartāram — konatel; ātmānam — sám sebe; kevalam — jedině; tu — ale; yaḥ — každý, kdo; paśyati — vidí; akṛta-buddhitvāt — kvůli nedostávající se inteligenci; na — nikdy; saḥ — on; paśyati — vidí; durmatiḥ — pošetilý.

번역

Překlad

그러므로 이 다섯 가지 요소를 고려하지 않고 자기가 유일한 행위자라고 생각하는 자는 어리석음이 틀림없고, 사물을 있는 그대로 볼 수 없느니라.

Ten, kdo považuje za jediného konatele sebe, aniž by bral v úvahu těchto pět faktorů, proto není příliš inteligentní a nevidí věci v pravém světle.

주석

Význam

어리석은 자는 초영혼이 우리 안에 친구로서 함께하고 있으며, 우리의 행위를 주도하고 있다는 사실을 이해할 수 없다. 물질적 원인은 장소, 행위자, 노력, 그리고 감각이지만, 결정적인 원인은 절대자, 최고인격신이다. 따라서 우리는 네 가지 물질적 요소는 물론이고 최상의 동인(動因)도 보아야 한다. 이 절대자를 보지 못하는 자는 자기를 행위자로 생각한다.

Pošetilec nedovede pochopit, že Nadduše dlí jakožto přítel v jeho nitru a řídí jeho činnosti. Hmotnými příčinami jsou místo, konatel, úsilí a smysly, nicméně konečnou příčinou je Nejvyšší, Osobnost Božství. Nikdo proto nemá vidět jen čtyři hmotné příčiny, ale i svrchovanou bezprostřední příčinu. Ten, kdo nevidí Nejvyššího, považuje za jediného konatele sebe samotného, a nedostává se mu tedy inteligence.