Skip to main content

제4절

ТЕКСТ 4

원문

Текст

담보 다르뽀비마나스 짜 dambho darpo ’bhimānaś ca
끄로다 빠루샴 에바 짜 krodhaḥ pāruṣyam eva ca
아갸남 짜비자따샤 ajñānaṁ cābhijātasya
빠르타 삼빠담 아수림 pārtha sampadam āsurīm
дамбхо дарпо 'бхима̄нашча
кродхах̣ па̄руш̣ям ева ча
агя̄нам ча̄бхиджа̄тася
па̄ртха сампадам а̄сурӣм

동의어

Дума по дума

담바하: 오만, 다르빠하: 거만, 아비마나하: 자만, 짜: 그리고, 끄로다하: 성냄, 빠루샴: 가혹함, 에바: 분명히, 짜: 그리고, 아갸남: 무지, 짜: 그리고, 아비자따샤: 태어난 자의, 빠르타: 오 쁘리타의 아들이여, 삼빠담: 자질들, 아수림: 악마 같은 본성.

дамбхах̣ – гордост; дарпах̣ – арогантност; абхима̄нах̣ – суета; ча – и; кродхах̣ – гняв; па̄руш̣ям – грубост; ева – несъмнено; ча – и; агя̄нам – невежество; ча – и; абхиджа̄тася – на роденият; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; сампадам – качествата; а̄сурӣм – на демоничната природа.

번역

Превод

오만, 거만, 자만, 성냄, 가혹함, 그리고 무지, 이러한 자질은 악마 같은 본성을 가진 자들에게 나타난다, 오 쁘리타의 아들이여.

Гордост, арогантност, суета, гняв, грубост и невежество – тези качества принадлежат на хората с демонична природа, о, сине на Пр̣тха̄.

주석

Коментар

이 구절에서 지옥으로 가는 왕도가 설명되었다. 악마 같은 자들은 종교적 원칙을 따르지 않으면서 종교에 관한 쇼를 하고 영적 과학에 진보한 척한다. 그들은 자기가 받은 어떤 교육과 쌓은 부에 대해 항상 자만하고 거만하다. 그들은 존경받을 자격이 없지만, 다른 사람들에게서 숭배받고자 하며 존경을 요구한다. 그들은 사소한 것에 몹시 화를 내며, 매몰차게 말하며, 친절하지 않다. 그들은 무엇을 해야 하며, 무엇을 하지 말아야 하는지 모른다. 그들은 자기 욕망에 따라 모두 마음 내키는 대로 행동하며, 어떠한 권위도 인정하지 않는다. 이러한 악마 같은 성질은 그들이 어머니 배 속에 있을 때부터 몸에 지니고 나온 것이며, 성장해감에 따라 이 모든 상서롭지 못한 자질을 드러낸다.

В този стих е описан прекият път към ада. Демоничните хора се представят за поборници на религията и духовния прогрес, въпреки че не следват никакви принципи. Те са безочливи и горди със своето образование и богатство. В желанието си да бъдат боготворени изискват от другите уважение и почит, макар да не ги заслужават. Те лесно се гневят и за най-дребното нещо и говорят грубо и неучтиво. Те не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Винаги постъпват както им хрумне, следвайки своите прищевки, и не признават никакви авторитети. Тези демонични качества са им присъщи по природа – те ги получават още в утробата на майката и израствайки, ги проявяват в пълна степен.