Skip to main content

제17절

TEXT 17

원문

Tekst

아뜨마-삼바비따하 스땁다 ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
다나-마나-마단비따하 dhana-māna-madānvitāḥ
야잔떼 나마-야갸이스 떼 yajante nāma-yajñais te
담베나비디-뿌르바깜 dambhenāvidhi-pūrvakam
ātma-sambhāvitāḥ stabdhā
dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te
dambhenāvidhi-pūrvakam

동의어

Synonyms

아뜨마-삼바비따하: 자기만족에 빠진, 스땁다하: 뻔뻔스러운, 다나-마나: 부와 헛된 명예, 마다: 기만으로, 안비따하: 몰두하는, 야잔떼: 그들은 제사를 지낸다, 나마: 이름뿐인, 야갸이히: 희생제의로, 떼: 그들은, 담베나: 자만으로, 아비디-뿌르바깜: 어떠한 규칙과 규정도 따르지 않고.

ātma-sambhāvitāḥ — enesega rahulolevad; stabdhāḥ — jultunud; dhana- māna — rikkuse ja võltsprestiiz̆i; mada — pettekujutelmades; anvitāḥ — süvenenud; yajante — nad sooritavad ohverdusi; nāma — vaid nime poolest; yajñaiḥ — ohverdustega; te — nemad; dambhena — uhkusest; avidhi-pūrvakam — järgimata mingeid reegleid.

번역

Translation

자기만족에 빠진 항상 뻔뻔스러운 자들은 부와 헛된 명예에 현혹되어 올바른 규칙과 규정을 따르지 않으면서, 이름뿐인 희생제의를 때때로 자랑스럽게 지내기도 한다.

Enesega rahulolevad, alati jultunud, eksitatud rikkusest ja võltsprestiiz̆ist, sooritavad nad vahel uhkelt ohverdusi, mis on seda vaid nime poolest, järgimata mingeid reegleid.

주석

Purport

결국 자기 이득만을 생각하고, 어떠한 권위나 경전도 신경 쓰지 않는 악마 같은 자들은 때때로 소위 종교적 의식이나 제사를 지낸다. 그리고 그들은 권위를 따르지 않기 때문에 아주 뻔뻔스럽다. 이는 헛된 명예와 부를 축적하는 데서 비롯된 환영 때문이다. 그러한 악마들은 때때로 종교인으로 둔갑해 사람들을 오도하며, 종교 개혁가 또는 신의 화신으로 알려지게 된다. 그들은 제사를 지내는 쇼를 하거나 데바들을 숭배하거나 그들 나름의 신을 만들어 낸다. 일반인들은 그들을 신으로 알고 숭배하며, 어리석은 자들은 그들이 종교 원칙이나 영적 지식의 원리에서 높은 경지에 이른 것으로 여긴다. 그들은 버리는 삶의 질서를 사는 자의 복장을 하고서 터무니없는 짓들을 한다. 사실 버리는 삶을 택한 사람들에게는 아주 많은 제한이 있다. 그런데 악마들은 그러한 제한에 신경 쓰지 않는다. 그들은 누구나 자기 나름의 어떠한 길도 만들어낼 수 있고, 누구나 따라야 할 표준의 길 같은 것은 없다고 생각한다. 규칙과 규정을 경시하는 것을 의미하는 “아비디-뿌르바깜”이 여기에서 특히 강조되었다. 이러한 행위는 항상 무지와 환영 때문에 생긴다.

Arvates, et nemad on kõik kõiges, hoolimata autoriteetidest või pühakirjadest, sooritavad deemonlikud inimesed vahel niinimetatud religioosseid või ohverduslikke rituaale. Ning kuna nad ei usu autoriteetidesse, on nad väga jultunud. See kõik tuleneb mõningase rikkuse ja võltsprestiiz̆i saavutamisest tekkinud illusioonist. Vahel võtavad deemonid jutlustaja rolli ning juhivad inimesi eksiteele. Seejuures peetakse neid religioosseteks uuendajateks või Jumala inkarnatsioonideks. Nad teevad ohverdustest näitemängu või kummardavad pooljumalaid või loovad endale ise oma Jumala. Tavalised inimesed kuulutavad nad Jumalateks ning kummardavad neid. Rumalatena arvavad nad, et sellised inimesed omavad laialdasi teadmisi religioonist ja vaimsete teadmiste põhimõtetest. Sellised deemonlikud inimesed on lihtsalt sannyāsī rõivad selga pannud ning tegelevad nendes rõivastes kõikvõimalike mõttetustega. Tegelikult eksisteerib loobumusliku elukorralduse järgi elava inimese jaoks suur hulk piiranguid, kuid deemonid nendest piirangutest ei hooli. Nad arvavad, et igaüks peab rajama endale ise oma tee ning et ühest, kõigile mõeldud teed pole olemas. Eriti rõhutatakse selles värsis sõna avidhi-pūrvakam, mis tähendab reeglite eiramist. Kõik see on alati märk teadmatusest ja illusioonist.