Skip to main content

제30절

TEXT 30

원문

Текст

쁘라끄리땨이바 짜 까르마니 prakṛtyaiva ca karmāṇi
끄리야마나니 사르바샤하 kriyamāṇāni sarvaśaḥ
야 빠샤띠 따타뜨마남 yaḥ paśyati tathātmānam
아까르따람 사 빠샤띠 akartāraṁ sa paśyati
пракр̣тйаіва ча карма̄н̣і
крійама̄н̣а̄ні сарваш́ах̣
йах̣ паш́йаті татга̄тма̄нам
акарта̄рам̇ са паш́йаті

동의어

Послівний переклад

쁘라끄리땨: 물질에 의해, 에바: 분명히, 짜: 또한, 까르마니: 활동, 끄리야마나니: 행하게 되는, 사르바샤하: 모든 점에서, 야하: 누구나, 빠샤띠: 보다, 따타: 또한, 아뜨마남: 자신을, 아까르따람: 비행위자, 사하: 그는, 빠샤띠: 완전히 본다.

пракр̣тйа̄—матеріальною природою; ева—неодмінно; ча—також; карма̄н̣і—діяльність; крійама̄н̣а̄ні—виконується; сарваш́ах̣—з будь- якого погляду; йах̣—кожний, хто; паш́йаті—бачить; татга̄—також; а̄тма̄нам—себе; акарта̄рам—бездіяльним; сах̣—він; паш́йаті—бачить досконало.

번역

Переклад

물질적 본성에 의해 창조된 육신이 모든 행위를 하며, 자아는 아무것도 하지 않는다는 것을 볼 수 있는 자가 진실로 보는 것이다.

Той, хто здатний бачити, що тіло, яке створене з матеріальної природи, виконує всю діяльність, і хто бачить, що істинне «я» бездіяльне — той бачить істину.

주석

Коментар

이 몸은 초영혼의 지시에 의해  물질적 본성으로 만들어졌고, 우리 몸으로 하는 어떠한 행위도 우리 자아가 하는 것이 아니다. 행복을 위해서든, 불행을 위해서든 우리가 하는 행위는 무엇이든 신체적 구조 때문에 강제된 것이다. 그러나 자아는 이 모든 육체적 행위 밖에 있다. 이 육신은 우리 과거 욕망에 따라 주어진 것이다. 그 욕망을 실현하려고 몸을 받았고, 그에 따라 행동하는 것이다. 사실상, 육신은 욕망을 충족시키게 하려고 지고한 주께서 설계하신 기계이다. 욕망 때문에 우리는 고통받거나 즐기는 어려운 상황에 놓여 있다. 이 초월적 시각을 발전시키면 육체적 행위에서 우리 자신을 분리할 수 있다. 그러한 시각을 갖춘 자가 진정으로 보는 자이다.

Тіло створила матеріальна природа згідно з вказівками Наддуші, і яку б діяльність не виконувало тіло живої істоти, сама вона не має нічого спільного з цією діяльністю. Що б вона не робила, на щастя своє чи на біду, її змушує до того її тілесне становище. Однак, істинне «я» перебуває поза такою діяльністю. Жива істота отримує тіло згідно із своїми минулими бажаннями. Для того, щоб задовольнити ці бажання, вона отримує своє тіло і діє відповідним чином. Власне кажучи, тіло являє собою машину, з Господньої волі сконструювану зумисне для того, щоб жива істота могла задовольняти свої бажання. Внаслідок своїх бажань істота потрапляє в складні умови, за яких вона насолоджується або страждає. Якщо розвинути в собі таке трансцендентне ставлення до живих істот, це дозволить відокремити себе від тілесної діяльності. Таке бачення є істинним.