Skip to main content

제30절

第30節

원문

テキスト

쁘라끄리땨이바 짜 까르마니 prakṛtyaiva ca karmāṇi
끄리야마나니 사르바샤하 kriyamāṇāni sarvaśaḥ
야 빠샤띠 따타뜨마남 yaḥ paśyati tathātmānam
아까르따람 사 빠샤띠 akartāraṁ sa paśyati
prakṛtyaiva ca karmāṇi
kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam
akartāraṁ sa paśyati

동의어

Synonyms

쁘라끄리땨: 물질에 의해, 에바: 분명히, 짜: 또한, 까르마니: 활동, 끄리야마나니: 행하게 되는, 사르바샤하: 모든 점에서, 야하: 누구나, 빠샤띠: 보다, 따타: 또한, 아뜨마남: 자신을, 아까르따람: 비행위자, 사하: 그는, 빠샤띠: 완전히 본다.

prakṛtyā — 物質自然によって; eva — 確かに; ca — もまた;karmāṇi — 活動; kriyamāṇāni — 行われた;sarvaśaḥ —あらゆる点で; yaḥ — ~である人; paśyati — 見る; tathā —もまた; ātmānam —彼自身; akartāram — 何もしない人; saḥ — 彼は; paśyati — 完全に見る。

번역

Translation

물질적 본성에 의해 창조된 육신이 모든 행위를 하며, 자아는 아무것도 하지 않는다는 것을 볼 수 있는 자가 진실로 보는 것이다.

物質自然によって創られた肉体により全ての活動は行われ、自己は何も為さないと知る者は真実・実相を見ている。

주석

Purport

이 몸은 초영혼의 지시에 의해  물질적 본성으로 만들어졌고, 우리 몸으로 하는 어떠한 행위도 우리 자아가 하는 것이 아니다. 행복을 위해서든, 불행을 위해서든 우리가 하는 행위는 무엇이든 신체적 구조 때문에 강제된 것이다. 그러나 자아는 이 모든 육체적 행위 밖에 있다. 이 육신은 우리 과거 욕망에 따라 주어진 것이다. 그 욕망을 실현하려고 몸을 받았고, 그에 따라 행동하는 것이다. 사실상, 육신은 욕망을 충족시키게 하려고 지고한 주께서 설계하신 기계이다. 욕망 때문에 우리는 고통받거나 즐기는 어려운 상황에 놓여 있다. 이 초월적 시각을 발전시키면 육체적 행위에서 우리 자신을 분리할 수 있다. 그러한 시각을 갖춘 자가 진정으로 보는 자이다.

 肉体はスーパーソウルの指示のもとに物質自然によって創られたものであり、肉体によって為されるいかなる活動も生命体自身が行っているのではない。幸福にも通じるものであれ、不幸に導かれるものであれ、人の為す行為は肉体本来の性質が私たちに行為させているものであり、自己そのものは肉体の為す全ての行為とは無関係である。この肉体は過去の欲望に応じて与えられたものである。実際に肉体とは欲望を満たすために至上主によって設計された機械である。様々な欲望のために様々な環境に置かれ、その結果として不幸や幸を味わうのである。生命体に関するこのような超越的な視野を持ったとき、人は物質的な活動を離れるのである。このような視点を持つ人が真実なすがた、実相を見ているのである。