Skip to main content

제2절

TEXT 2

원문

Текст

스리-바가반 우바짜 śrī-bhagavān uvāca
마이야베샤 마노 예 맘 mayy āveśya mano ye māṁ
니땨-육따 우빠사떼 nitya-yuktā upāsate
스랃다야 빠라요뻬따스 śraddhayā parayopetās
떼 메 육따따마 마따하 te me yukta-tamā matāḥ
ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча

майй а̄веш́йа мано йе ма̄м̇
нітйа-йукта̄ упа̄сате
ш́раддгайа̄ парайопета̄с
те ме йуктатама̄ мата̄х̣

동의어

Послівний переклад

스리-바가반 우바짜: 최고인격신께서 말씀하셨습니다, 마이: 나에게, 아베샤: 집중하는, 마나하: 마음, 예: 하는 자들, 맘: 나를, 니땨: 항상, 육따하: 종사하는, 우빠사떼: 숭배하다, 스랃다야: 믿음으로, 빠라야: 초월적인, 우뻬따하: 부여된, 떼: 그들, 메: 나에 의해, 육따-따마하: 요가에서 가장 완벽한, 마따하: 간주한다.

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; майі—на Мені; а̄веш́йа—закріпляючи; манах̣—розум; йе—ті, хто; ма̄м—Мені; нітйа—завжди; йукта̄х̣—зайняті; упа̄сате—поклоняються; ш́раддгайа̄ — з вірою; парайа — трансцендентною; упета̄х̣ — наділені; те—вони; ме—Мною; йукта-тама̄х̣—найдосконаліші у виконанні йоґи; мата̄х̣—вважаються.

번역

Переклад

최고인격신께서 말씀하셨습니다: 나의 인간적 형상에 마음을 집중하며, 크고 초월적 믿음으로 항상 나를 숭배하는 데 종사하는 자들을 나는 가장 완벽한 자들이라 간주하느니라.

Верховний Бог-Особа сказав: Тих, хто зосередив свій розум на Моїй особистісній формі й завжди з палкою трансцендентною вірою поклоняється Мені — тих Я вважаю найбільш досконалими.

주석

Коментар

아르주나의 질문에 대한 답으로, 끄리쉬나께서는 당신의 인간적 형상에 집중해서 믿음과 헌애로 숭배하는 자는 요가를 완성한 것으로 간주한다고 분명히 말씀하셨다. 이러한 끄리쉬나 의식을 가진 자들에 물질적 행위는 존재하지 않는데, 그 이유는 모든 것이 끄리쉬나를 위해 하는 행위이기 때문이다. 순수한 헌애자는 끊임없이 일한다. 때로는 구송하고, 때로는 끄리쉬나에 관해 듣거나, 책을 읽고, 때로는 시장에 가서 끄리쉬나를 위한 것을 사고 또는 요리하기도 하며, 설거지하거나 사원을 청소하기도 한다. 그가 무엇을 하든, 단 한 순간도 낭비함 없이 자기 행위를 끄리쉬나를 향한 봉사에 헌신한다. 이것이 바로 완전한 사마디(samādhi)의 경지에 있는 것이다.

Відповідаючи на питання Арджуни, Кр̣шн̣а заявляє, що того, хто зосереджується на Його особистісній формі й поклоняється Йому з вірою та відданістю, слід вважати найдосконалішим йоґом. Для людини в такій свідомості Кр̣шн̣и не існує матеріальної діяльності, тому що вся її діяльність спрямована на Кр̣шн̣у. Чистий відданий постійно зайнятий: іноді він оспівує Господні імена, іноді слухає або читає книги про Кр̣шн̣у, іноді він готує праса̄дам або йде на базар, щоб купити що-небудь для Кр̣шн̣и, або прибирає в храмі чи миє посуд — все, що він робить, кожна мить його життя присвячена Кр̣шн̣і. Таку діяльність виконують в стані справжнього сама̄дгі.