Skip to main content

제10절

TEXT 10

원문

Tekstas

아뱌세’뺘사마르토’시 abhyāse ’py asamartho ’si
맛-까르마-빠라모 바바 mat-karma-paramo bhava
맏-아르탐 아삐 까르마니 mad-artham api karmāṇi
꾸르반 싣딤 아밥샤시 kurvan siddhim avāpsyasi
abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

동의어

Synonyms

아뱌세: 실천함에 있어, 아삐: 설령, 아사마르타하: 할 수 없는, 아시: 네가, 맛-까르마: 나의 일, 빠라마하: 헌신하는, 바바: 되다, 맛-아르탐: 나를 위해, 아삐: 심지어, 까르마니: 일, 꾸르반: 수행하는, 싣딤: 완성, 아밥샤시: 너는 달성할 것이다.

abhyāse — praktikuoti; api — net jei; asamarthaḥ — nepajėgus; asi — tu esi; mat-karma — darbui dėl Manęs; paramaḥ — pasiaukojęs; bhava — būk; mat- artham — dėl Manęs; api — net; karmāṇi — darbą; kurvan — atlikdamas; siddhim — tobulumą; avāpsyasi — tu pasieksi.

번역

Translation

네가 만약 박띠 요가의 규정들을 실천할 수 없다면 그저 나를 위해 일하여라. 나를 위해 일함으로써 너는 완성의 경지에 이를 수 있기 때문이다.

Jei negali laikytis bhakti-yogos regulų, tai bent pasistenk dirbti Mano labui, nes Man dirbdamas pasieksi tobulumą.

주석

Purport

영적 스승의 지도로 박띠 요가의 규칙과 규정들을 실천할 수 없는 자도 지고한 주를 위해 일함으로써 완성의 경지에 도달할 수 있다. 어떻게 이 일을 하느냐는 제11장 55절에서 이미 설명되었다. 끄리쉬나 의식의 전파에 호의적이어야 한다. 끄리쉬나 의식의 전파에 종사하는 헌애자들이 많이 있는데, 그들은 도움이 필요하다. 그래서 박띠 요가의 규정들을 직접 실천할 수 없다 하더라도 그 일에 도움을 줄 수는 있다. 땅과 자금, 조직 그리고 노동력이 필요하다. 사업을 하려면 머물 곳, 쓸 자금, 노동력과 조직이 필요하듯이 끄리쉬나를 위한 봉사에도 이러한 것들이 요구된다. 이 둘의 차이점은 물질주의 안에서 인간은 자기 쾌락을 위해 일한다는 점이다. 그러나 똑같은 일도 끄리쉬나의 만족을 위해 할 수 있고, 이것이 영적 행위이다. 돈이 많다면 끄리쉬나 의식 전파를 위해 건물이나 사원을 짓는 데 도움을 줄 수 있다. 또는 출판을 도울 수도 있다. 여러 분야의 활동이 있고, 사람들은 그러한 활동에 관심을 가져야 한다. 끄리쉬나 의식 전파를 위해 자기 행위의 결과를 희생할 수 없다면, 그 사람은 그 결과의 일부라도 희생할 수 있다. 끄리쉬나 의식을 위한 대의에 자발적 봉사를 하는 것은 절대신을 향한 사랑의 경지에 이르게 하며 결국 인간을 완벽하게 한다.

KOMENTARAS: Net ir nesugebantis laikytis reguliuojamųjų bhakti-yogos principų, dvasiniam mokytojui vadovaujant, vis dėlto gali pasiekti tobulumą, jei darbuojasi Aukščiausiajam Viešpačiui. Kaip dirbti tokį darbą, jau buvo aiškinta vienuolikto skyriaus penkiasdešimt penktame posme. Reikia remti Kṛṣṇos sąmonės propagavimą. Kṛṣṇos sąmonę propaguoja daug bhaktų, ir jiems reikalinga pagalba. Taigi kas nesugeba tiesiogiai laikytis reguliuojamų bhakti-yogos principų, tas gali prisidėti šiame darbe. Bet kokiam sumanymui įgyvendinti reikalinga žemė, pinigai, organizacija ir darbas. Norint organizuoti komercinę veiklą, reikalinga patalpa, vartojamasis kapitalas, darbo jėga ir tam tikras organizacinis darbas, kad ta veikla plėstųsi. To paties reikia ir tarnaujant Kṛṣṇai. Vienintelis skirtumas tas, kad materialiame gyvenime žmogus dirba dėl juslinio pasitenkinimo. Tačiau tas pats darbas gali būti atliktas Kṛṣṇai patenkinti – o tai jau dvasinė veikla. Kas turi pakankamai lėšų, tas gali prisidėti statant įstaigą ar šventyklą, skirtą propaguoti Kṛṣṇos sąmonę. Arba galima padėti leisti knygas. Veiklos laukas labai platus, ir reikia būti suinteresuotam tokia veikla. Jei žmogus nepajėgia aukoti savo veiklos rezultatų, gali aukoti dalį savo pajamų Kṛṣṇos sąmonės propagavimui. Tokia savanoriška tarnystė Kṛṣṇos sąmonės reikalui padės pasiekti aukščiausią meilės Dievui būvį, o tai – tobulumas.