Skip to main content

제10절

TEXT 10

원문

Tekst

아뱌세’뺘사마르토’시 abhyāse ’py asamartho ’si
맛-까르마-빠라모 바바 mat-karma-paramo bhava
맏-아르탐 아삐 까르마니 mad-artham api karmāṇi
꾸르반 싣딤 아밥샤시 kurvan siddhim avāpsyasi
abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

동의어

Synonyms

아뱌세: 실천함에 있어, 아삐: 설령, 아사마르타하: 할 수 없는, 아시: 네가, 맛-까르마: 나의 일, 빠라마하: 헌신하는, 바바: 되다, 맛-아르탐: 나를 위해, 아삐: 심지어, 까르마니: 일, 꾸르반: 수행하는, 싣딤: 완성, 아밥샤시: 너는 달성할 것이다.

abhyāse — praktikas; api — isegi kui; asamarthaḥ — võimetu; asi — sa oled; mat-karma — Minu töö; paramaḥ — pühendatud; bhava — saa; mat- artham — Minu pärast; api — isegi; karmāṇi — tööd; kurvan — tehes; siddhim — täiuslikkus; avāpsyasi — sa saavutad.

번역

Translation

네가 만약 박띠 요가의 규정들을 실천할 수 없다면 그저 나를 위해 일하여라. 나를 위해 일함으로써 너는 완성의 경지에 이를 수 있기 때문이다.

Kui sa ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis püüa lihtsalt töötada Minu heaks, sest tehes tööd Minu heaks, jõuad sa täiuslikkuse tasandile.

주석

Purport

영적 스승의 지도로 박띠 요가의 규칙과 규정들을 실천할 수 없는 자도 지고한 주를 위해 일함으로써 완성의 경지에 도달할 수 있다. 어떻게 이 일을 하느냐는 제11장 55절에서 이미 설명되었다. 끄리쉬나 의식의 전파에 호의적이어야 한다. 끄리쉬나 의식의 전파에 종사하는 헌애자들이 많이 있는데, 그들은 도움이 필요하다. 그래서 박띠 요가의 규정들을 직접 실천할 수 없다 하더라도 그 일에 도움을 줄 수는 있다. 땅과 자금, 조직 그리고 노동력이 필요하다. 사업을 하려면 머물 곳, 쓸 자금, 노동력과 조직이 필요하듯이 끄리쉬나를 위한 봉사에도 이러한 것들이 요구된다. 이 둘의 차이점은 물질주의 안에서 인간은 자기 쾌락을 위해 일한다는 점이다. 그러나 똑같은 일도 끄리쉬나의 만족을 위해 할 수 있고, 이것이 영적 행위이다. 돈이 많다면 끄리쉬나 의식 전파를 위해 건물이나 사원을 짓는 데 도움을 줄 수 있다. 또는 출판을 도울 수도 있다. 여러 분야의 활동이 있고, 사람들은 그러한 활동에 관심을 가져야 한다. 끄리쉬나 의식 전파를 위해 자기 행위의 결과를 희생할 수 없다면, 그 사람은 그 결과의 일부라도 희생할 수 있다. 끄리쉬나 의식을 위한 대의에 자발적 봉사를 하는 것은 절대신을 향한 사랑의 경지에 이르게 하며 결국 인간을 완벽하게 한다.

See, kes ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe vaimse õpetaja juhendusel, võib ikkagi jõuda täiuslikkuse tasandile, kui ta teeb oma tööd Kõigekõrgema Jumala heaks. Seda, kuidas töötada Jumala heaks, selgitati üheteistkümnenda peatüki viiekümne viiendas värsis. Kṛṣṇa teadvuse levitamisse tuleb suhtuda pooldavalt. Kṛṣṇa teadvuse levitamisega tegelevad paljud pühendunud ning oma eesmärgi saavutamiseks vajavad nad abi. Seega, kui inimene ei suuda ise otseselt järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis võib ta aidata inimesi, kes neid järgivad ning Kṛṣṇa teadvust levitavad. Iga ettevõtmine nõuab maad, kapitali, organiseerimist ja tööjõudu. Nii nagu iga äri ajamiseks on vaja omada ruume, mõningast kapitali, tööjõudu ja organiseeritust, on seda vaja ka Kṛṣṇa teenimiseks. Ainus vahe seisneb selles, et materialistlik töö on suunatud meelte rahuldamisele. Sama tööd on aga võimalik teha ka Kṛṣṇa rahuldamiseks ning sel juhul on see juba vaimne tegevus. Kui inimesel on piisavalt raha, võib ta aidata ehitada Kṛṣṇa teadvuse levitamiseks mõne kontori või templi või aidata kaasa Kṛṣṇa teadvusest rääkivate trükiste avaldamisele. Kṛṣṇa heaks on võimalik teha väga erinevat tööd, on lihtsalt vaja nende võimaluste vastu huvi tunda. Kui inimene ei suuda ohverdada kõiki oma tegevuste vilju Kṛṣṇale, siis võib ta vähemasti eraldada teatud osa oma sissetulekust Kṛṣṇa teadvuse levitamisele. Selline vabatahtlik tegevus, abistamaks Kṛṣṇa teadvuse levitamist, aitab inimesel tõusta Jumala armastamise kõrgeimale tasandile ning jõuda seeläbi täiuslikkuseni.