Skip to main content

제19절

TEXT 19

원문

Tekst

아나디-마댠땀 아난따-비럄 anādi-madhyāntam ananta-vīryam
아난따-바훔 샤시-수랴-네뜨람 ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
빠샤미 뜨밤 딥따-후따샤-박뜨람 paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
스바-떼자사 비스밤 이담 따빤땀 sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam
anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam

동의어

Synonyms

아나디: 시작이 없는, 마댜: 중간, 안땀: 또는 끝, 아난따: 무한한, 비럄: 영광, 아난따: 무한한, 바훔: 팔, 샤시: 달, 수랴: 그리고 태양, 네뜨람: 눈, 빠샤미: 나는 본다, 뜨밤: 당신, 딥따: 타오르는, 후따샤-박뜨람: 당신의 입에서 뿜어져 나오는 불, 스바-떼자사: 당신의 찬란함으로, 비스밤: 우주, 이담: 이것, 따빤땀: 열.

anādi — uden begyndelse; madhya — midte; antam — eller ende; ananta — uendelige; vīryam — hvis herligheder; ananta — uendelige; bāhum — hvis arme; śaśi — Månen; sūrya — og Solen; netram — hvis øjne; paśyāmi — jeg ser; tvām — Dig; dīpta — flammende; hutāśa-vaktram — med ild, der kommer ud af Din mund; sva-tejasā — gennem Din udstråling; viśvam — univers; idam — dette; tapantam — brænder.

번역

Translation

당신은 기원도, 중간도, 끝도 없습니다. 당신의 영광은 무한합니다. 당신에게는 무한한 팔이 있고, 태양과 달은 당신의 눈입니다. 당신의 입에서 뿜어 나오는 훨훨 타오르는 불과 당신의 빛이 전 우주를 불타게 하는 것을 봅니다.

Du har ingen oprindelse, og du er uden midte eller ende. Din pragt er ubegrænset. Du har talløse arme, og Solen og Månen er Dine øjne. Jeg ser Dig med en flammende ild komme ud af Din mund, imens Du svider hele universet med Din stråleglans.

주석

Purport

최고인격신이 지니신 여섯 가지 풍요의 정도에는 끝이 없다. 여기에서, 그리고 다른 여러 곳에서 반복되고 있지만, 경전들에 따르면 끄리쉬나를 향한 찬양의 반복은 문학적 자질이 부족해서 그런 것이 아니다. 당혹하거나 경이로움을 느낄 때, 또는 큰 황홀경에 있을 때, 같은 말이 반복된다고 한다. 이것은 흠이 아니다.

FORKLARING: Der er ingen grænser for udstrækningen af Guddommens Højeste Personligheds seks overdådigheder. Både her og mange andre steder støder vi på gentagelser, men ifølge skrifterne er gentagelse af Kṛṣṇas herligheder ingen litterær svaghed. Det siges, at under forvirring, forundring eller stor ekstase bliver de samme ting gentaget igen og igen. Det er ikke en fejl.