Skip to main content

제18절

VERŠ 18

원문

Verš

뜨밤 악샤람 빠라맘 베디따뱜 tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
뜨밤 아샤 비스바샤 빠람 니다남 tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
뜨밤 아뱌야 샤스바따-다르마-곱따 tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
사나따나스 뜨밤 뿌루쇼 마또 메 sanātanas tvaṁ puruṣo mato me
tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me

동의어

Synonyma

뜨밤: 당신, 악샤람: 오류가 없는 자, 빠라맘: 최상의, 베디따뱜: 이해되어야 하는, 뜨밤: 당신, 아샤: 이것의, 비스바샤: 우주, 빠람: 최상의, 니다남: 기초, 뜨밤: 당신, 아뱌야하: 소멸하지 않는, 샤스바따-다르마-곱따: 영원한 종교의 유지자, 사나따나하: 영원한, 뜨밤: 당신, 뿌루샤하: 최고인격신, 마따하 메: 이것이 내 의견이다.

tvam — Ty; akṣaram — nehynúci; paramam — zvrchovaný; veditavyam — čo je potrebné vedieť; tvam — Ty; asya — z toho; viśvasya — vesmíru; param — najvyšší; nidhānam — opora; tvam — Ty; avyayaḥ — nezanikajúci; śāśvata-dharma-goptā — udržovateľ odvekého náboženstva; sanātanaḥ — večný; tvam — Ty; puruṣaḥ — Najvyššia Osobnosť; mataḥ me — podľa môjho názoru.

번역

Překlad

당신은 가장 높고 근본적인 목표입니다. 당신은 이 모든 우주의 궁극적 안식처입니다. 당신은 소멸하지 않으며, 가장 나이 많은 분이십니다. 당신은 영원한 종교의 유지자, 최고인격신입니다. 이것이 제 의견입니다.

Si pôvodný najvyšší cieľ poznania. Si konečné miesto spočinutia celého vesmíru. Si nevyčerpateľný a najstarší. Si udržiavateľ odvekého náboženstva, večná Božská Osobnosť. To je môj názor.